Вие служите на обществото. Ние служим на Вас.

Решенията на Mastercard помагат на правителствата да намалят разходите, да увеличат ефективността си и да се борят с измамите и корупцията, като същевременно подпомагат социалния прогрес.

Работейки с Mastercard за превръщането на кешовите разплащания в електронни, правителствата значително намаляват разходите си и увеличават ефективността, като същевременно с това подобряват финансовото приобщаване на гражданите.

  • Подобрен достъп до социални придобивки 
  • Насърчаване на финансовото приобщаване чрез  продукти и програми, предназначени за хората с ограничен достъп до финансови услуги. 
  • Борба с корупцията чрез намаляване на зависимостта от пари в брой 
  • Предотвратяване на измамите и намаляване на грешките при публични и социални плащания 

Mastercard предлага множество решения за публичния сектор, които могат да се реализират във всякакъв мащаб — от местни и общински до държавни програми — за да се адресират различните нужди на правителствата и техните приоритети. 

Вижте как правим градовете по-приятни за живот

Разгледайте сега
Click to play video

Умни решения за умни градове

Вижте повече