Mastercard Concierge - Политика за поверителност на личните данни

Въведение


Добре дошли в политиката за поверителност на личните данни на Mastercard Concierge

Ние уважаваме вашата поверителност и поемаме ангажимента да защитаваме вашите лични данни. Настоящата политика за поверителност, ще Ви информира как съхраняваме вашите лични данни, какви са вашите права и как закона ги защитава.

Настоящата политика за поверителност е предоставена в layered формат, като Вие можете да кликнете на конкретните абзаци, посочено надолу. За разбиране на някои от термините използвани в настоящата политика за поверителност, моля прегледайте Терминологичния речник, в секция 11.

 

    1. Кои сме ние

    Контрольор

    Quintessentially Limited (Великобритания) е контрольор и е отговорно за вашите лични данни, както и за този уебсайт. Quintessentially Limited (Великобритания) е създадено от няколко правни субекта. Настоящата политика за поверителност е издадена от името на всеки членове на Quintessentially group, така че когато използваме „Quintessentially“, „ние“, „нас“ или „нашите“ в настоящата политика за поверителност, ние реферираме към релевантното дружество, част от Quintessentially Group, което е отговорно за обработване на вашата лична информация.

Имаме назначен data protection officer (DPO), който е отговорен за разглеждането на въпроси, свързани с настоящата политика за поверителност. В случай, че имате въпроси относно политиката за поверителност, включително и заявки за изпълнение на ваше законно право, молим да се свържете с DPO, използвайки информацията, както следва:

Информация за контакт

Пълна информация за нас:

 • Име на правния субект: Quintessentially Limited (Великобритания);
 • Име на DPO: Йоан Олиф;
 • Email:  ian.olliffe@quintessentially.com
 • Пощенски адрес: 29 Portland Place, London, W1B 1QB
 • Телефонен номер: + 44 (0) 203 073 6600

 

    2. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

    Цел на настоящата политика за поверителност

Настоящата политика за поверителност има за цел да даде информация за това как събираме и как обработваме вашата лична информация докато Вие използвате нашия уебсайт или нашите услуги, включително и личната информация, която ни предоставяте със закупуване на продукт или услуга. Този Уебсайт не е предназначен за деца.

Важно е да прочетете настоящата политика за поверителност заедно с всяка друга политика за поверителност или политика за прозрачно обработване, която ние представяме в специфични случаи, когато събираме или обработваме лични вашите данни, за да сте напълно информирани за това как ги използваме. Настоящата политика за поверителност допълва други политики, като няма за цел да ги презаписва.

Вие имате право да подадете жалба по всяко време до Information Commissioner's Office (ICO), Британския надзорен орган за защита на личните данни (www.ico.org.uk). Бихме оценили възможността да се справим с вашите притеснения преди да се обърнете към ICO, за това молим да се свържете с нас като първа инстанция.

Промени по политиката за поверителност и задължение за Вас да ни информирате при промени

Тази политика за поверителност на личните данни е обновена на 5-ти Ноември 2019.

Изключително важно е информацията, която ние съхраняваме за вас, да бъде актуална. Молим, докато траят нашите взаимоотношения, да ни информирате за всяка промяна във вашите лични данни.

Линкове на трети страни

Този уебсайт може да съдържа линкове на сайтове на трети страни, плугини и приложения. Кликане върху тези линкове или даване на достъп до тези връзки, може да позволи на трети страни да събират и разпространяват информация за вас. Ние не контролираме тези уебсайтове, както и не сме отговорни за техните политики за поверителност. След като напуснете нашия уебсайт, Ви съветваме да прочетете политиките за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

    3. КАК СЕ СЪХРАНЯВА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние използваме различни методи за събиране на информация за Вас, включващи както следва:

 • Директни взаимодействия. След като попълвате нашите форми или чрез кореспонденция с нас по поща, телефон, e-mail или по друг начин, Вие може да ни предоставите вашите данни. Това включва лична информация, която предоставяте когато се присъединявате към Mastercard Concierge или когато изпратите заявка при нас и включва обстоятелства при които Вие:
  • Кандидатствате за получаване на наши продукти или услуги;
  • Създавате акаунт в нашия уебсайт;
  • Абонирате се за нашите услуги или публикации;
  • Заявите че желаете да получавате маркетингови съобщения;
  • Вземате участие в състезание, промоция или изследване;
  • В случай че ни дадете отзив
   
 • Автоматизирани технологии и взаимодействия. След като Вие използвате нашия уебсайт, е възможно да събираме технически данни за вашите устройства, история на търсене в браузъра и модели. Ние събираме лични данни, като използваме бисквитки (cookies), server logs и други подобни технологии. Можем да получаваме технически данни за вас, също и когато Вие ползвате други сайтове, които използват нашите бисквитки (cookies). Моля погледнете нашата политика за бисквитки (cookies) за повече детайли.
 • Трети страни или обществено достъпни източници. Можем да получаваме лични данни за вас от различни трети страни, както и от обществено достъпни източници както следва:
  • Технически данни от аналитични доставчици като Google, намиращи се извън Европейския съюз;
  • Лични данни и контакти от обществено достъпни източници като Companies House (Камарата на компаниите – Великобритания) и Електронния регистър, на Европейския съюз.
 

    4. ИНФОРМАЦИЯ КОЯТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Под лични данни или информация се има в предвид всяка информация, чрез която едно лице може да бъде идентифицирано. Личната информация не съдържа данни, в които идентичността е премахната (анонимни данни).

Може да събираме, използваме съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за Вас, които групираме както следва:

 • Данни за идентичност включват в себе си име, бащино име, фамилия, username  или подобен идентификатор, семейно положение, титли, дата на раждане и пол.
 • Данни за контакт включват адрес  за кореспонденция, email адрес и телефонни номера.
  Маркетинг и комуникационни данни включват вашите предпочитания при получаване на маркетинг съобщения от нас и нашите партньори, както и вашите предпочитания за комуникация.
 • Финансови данни включват банков акаунт и детайли относно разплащателни карти.
 • Данни за транзакциите, включват детайли за плащанията направени от Вас и към Вас, както и други детайли за продукти и услуги, които сте закупили от нас.
 • Технически данни включват интернет протокол адреси (IP), вашите login данни, видът и версията на браузърът ви, операционната система, платформата и други технологии, които използвате чрез вашите устройство за да използвате нашия уебсайт.
 • Профилни данни включват вашият членски идентификационен номер, покупките или заявките направени от вас, вашите интереси, предпочитания, отзиви и отговори на анкети.
 • Данни за вашето ползване, включват информация за това как използвате нашия уебсайт, продукти и услуги.

Също така ние събираме и Обобщени данни като статистически и демографски данни за всякакви цели. Обобщени данни могат да бъдат извлечени от вашите лични данни, но такъв тип данни не се считат за лични по закон, тъй като не разкриват пряко или косвено вашата самоличност. Например, ние можем да съберем данните от вашето ползване за да калкулираме процента от потребители, които използват конкретна функция от нашия уебсайт. Ако комбинираме обобщените данни с вашите лични данни, така че чрез тях да можем директно или индиректно да Ви идентифицираме, в такъв случай, ние обработваме обобщените данни, като лични данни и прилагаме настоящата политика за поверителност.

Можем да събираме всякакви Специфични Категории на Лична Информация за Вас (това включва детайли за вашата народност, етническа принадлежност, религиозни или психологически убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически виждания, членуване в търговски дружества, информация за вашето здраве, генетични и биометрични данни).

Ние не събираме информация за наказателни присъди и престъпления.

В случай, че не представите лична информация,
Когато е необходимо да съберем такава информация, поради законово задължение или поради условията на договор, сключен между нас, е възможно да не бъдем в състояние да изпълним задълженията си по договора (например да доставим стоки или услуги) или да сключим такъв. В този случай, може да се наложи да прекратим услугата, за която сме се договорили, като ще ви уведомим за това.

 

    5. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ще използваме вашата информация в съответствие със закона. Най често ще ползваме вашата лична информация в следните случаи:

 • Когато е необходимо да изпълним задълженията си по договор, който предстоим да сключим с Вас или вече сме сключили,
 • Когато е необходимо за нашите (или тези на трети страни) и вашите законни интереси и законни права,
 • Когато е необходимо да бъде спазено правно или регулаторно задължение.

В повечето случай не разчитаме на съгласието като правно основание за обработка на вашите лични данни, различно от това да Ви изпращаме маркетингови съобщения от трети лица чрез email или чрез текстови съобщения. Имате възможност да откажете вашето съгласие за получаване на маркетингови съобщения по всяко време като се свържете с нас.

Причини поради които ще използваме вашата лична информация

В таблицата отдолу сме представили описание за всички случаи, в които планираме да използваме вашите лични данни, както и законовата основа, на която се уповаваме. Посочили сме също и нашите законни интереси.

Имайте предвид, че обработваме вашите лични данни на повече от едно правно основание, в зависимост от конкретната причина поради която използваме данните Ви. Моля свържете се с нас, в случай че се нуждаете от повече информация за специфичните правни основания, на които се уповаваме за да обработваме вашата лична информация, в случай че в таблицата отдолу са посочени повече от едно правни основания.

Цел/ Дейност

Вид на информацията

Законово основание за обработка, включително основание за легитимен интерес

За да Ви регистрираме като нов член или клиент

 1. Данни за идентичност
 2. Данни за контакт

Изпълнение на договор с Вас.

За обработка и доставка на ваша заявка и поръчка включително:

 

 1. Попълване на заявка, заявена от Вас или от ваше име
 2. Управление на плащания, комисионни и такси
 3. Събиране и възстановяване на пари, които се дължат към нас

 

 1. Данни за идентичност
 2. Данни за контакт Финансови данни
 3. Транзакции

Маркетинг и комуникационни данни

Осъществяване на контакт с Вас.

Необходимо за легитимиране на нашите интереси (да възстановим дължимите ни задължения)

Да управляваме нашите взаимоотношения с Вас, което включва:

Да Ви уведомим за промени в нашите правила и политики за сигурност

За да Ви помолим за оставяне на отзив или за попълване на анкета

Данни за идентичност

Данни за контакт

Маркетинг и комуникационни данни

Профилни данни

Изпълнение на договор с Вас.

Когато се изисква за изпълнение на законово задължение

Когато е необходимо за да легитимираме нашите интереси (да съхраняваме вашите записи и да проучваме как нашите клиенти ползват продуктите/услугите ни)

За да ви включим в томболи, състезания или за да попълните на анкети

 1. Данни за идентичност

Данни за контакт

Маркетинг и комуникационни данни

Профилни

Данни за ползване

 1. Изпълнение на договор с Вас
 2. Когато е необходимо за да легитимираме нашите интереси (за да  проучваме как нашите клиенти използват нашите продукти/услуги, за да ги развиваме и да разрастваме нашия бизнес

За да администрираме и пазим нашия бизнес  и този уебсайт (включително отстраняване на неизправности, анализиране на данни, тестване, поддържка на системи, докладване, и хостинг на данни)

Данни за идентичност

Данни за контакт  

Технически данни

 1. Необходимо за легитимиране на нашите интереси (за управление на нашия бизнес, осигуряване на администрация и IT услуги, защита на мрежата, за предотвратяване на измами в контекста на  бизнес реорганизационни отношения или групово преструктуриране)
 2. Когато е необходимо да изпълним законово задължение.

 

За да Ви предоставим релевантно съдържание на уебсайта и реклами, както и да разберем ефективността на рекламите, които Ви предоставяме

Данни за идентичност

Данни за контакт  

 1. Профилни данни
 2. Данни за ползване
 3. Маркетинг и комуникационни данни

Необходимо за легитимиране на нашите интереси (да  проучваме как нашите клиенти използват нашите продукти/услуги, за да ги развиваме, за да развиваме нашия бизнес и да Ви информираме за нашите маркетингови стратегии)

За да използваме анализите на данни за подобряване на нашия уебсайт, продукти/услуги

Технически данни

Данни за ползване

Необходимо за легитимиране на нашите интереси (за дефиниране на клиенти за нашите продукти и услуги, да поддържаме нашия уебсайт и съответно да развиваме нашия бизнес, както и да Ви информираме за нашите маркетингови стратегии.

Да правим предложения и да ви препоръчваме услуги, от които може да имате интерес.

Данни за Идентификация

Данни за контакт

 1. Технически данни
 2. Данни за ползване
 3. Профилни данни

Необходими за легитимиране на нашите интереси (за развиване на нашите продукти/услуги и за разрастване на нашия бизнес)

Маркетинг

Стремим се да представим избор при използването на определени лични данни, по-специално свързани с маркетинга и рекламата:

Промоционални оферти от нас:

Може да използваме вашите данни за Идентификация, Контактни данни, Технически данни, Данни за ползването и информация от вашия профил, за формиране на цялостен изглед, за това което мислим, че ще искате или ще се нуждаете, или за това което би представлявало интерес за Вас.  По този начин, ние преценяваме кои продукти, услуги и оферти биха били релевантни за Вас (наричаме го маркетгин).

Ще получавате маркетингови съобщения, ако сте поискали въпросната информация от нас, направили сте заявка към нас, или сте закупили стоки или услуги от нас, в случай, че сте заявили участие в томбола или сте се регистрирали за промоция,  както и във всеки случай, когато не сте отбелязали, че не желаете да получавате такъв тип маркетинг.

Маркетинг от трети страна

Преди да разпространяваме ваши лични данни за маркетингови цели към трети страни, които не са част от нашата корпоративна група, ще се нуждаем от вашето изрично съгласие за това.

Отказване

Можете да поискате от нас или от трети страни, да преустановят изпращането на маркетингови съобщения по всяко време като се свържете с нас.

Отказът от получаването на тези маркетингови съобщения, няма да се отрази на предоставените личните данни в следствие на закупуване на продукт или услуга или чрез  извършване на транзакци.

Промяна на предназначението

Ние ще ползваме вашите лични данни само за целите, за които я събираме, освен ако отговорно преценим, че имаме нужда да я ползваме поради друга причина и в случай, че причината е съвместима с първоначалната цел. В случай, че искате да получите обяснение за това как последващата причина е съвместима с първоначалната, моля да се свържете с нас.

В случай, че се нуждаем от вашата лична информация за друга цел, ние ще Ви уведомим и ще Ви обясним правното основание поради което го правим.

Моля имайте в предвид, че е възможно да обработваме вашите лични данни без вашето знание или съгласие, във връзка с предходните правила, когато това е необходимо по закон.

    6. ОБЯВЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Можем да се наложи да разпространим вашите лични данни на трети страни, изложени по-долу, за причините посочени в секция 5 на таблицата отгоре:

 • Вътрешни трети страни по смисъла на Терминологичния речник;
 • Външни трети страни по смисъла на Терминологичния речник;
 • Специфични трети страни, като наши франчайз партньори;
 • Трети страни, които можем да изберем за да продадем, прехвърлим или да слеем част от нашия бизнес или нашите активи.

Като алтернатива, може да се стремим да придобием други предприятия или да се слеем с тях. В такъв случай, новите собственици могат да използват вашата лична информация за същите причини, посочени в настоящата политика за личните данни.

Ние изискваме от всички трети страни да пазят сигурността на вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Ние не позволяваме трети страни-доставчици на услуги да ползват вашите лични данни за техни нужди, като ги упълномощаваме да обработват личните ви данни, само за специфичните цели и съгласно с вашите инструкции.

 

    7. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ

Ние споделяме вашите лични данни с нашата корпоративна група. Това включва трансфериране на вашите данни извън Европейската Икономическа Зона.

Много от нашите вътрешни партньори са позиционирани извън Европейската Икономическа зона, като за обработване на вашите лични данни ще бъде необходим трансфер извън Европейската Икономическа зона.

Когато трансферираме вашите лични данни извън територията на Европейската Икономическа зона, ние гарантираме, че са взети поне една от следните охранителни мерки:

 • Ние ще трансферираме вашите лични данни, към страни, за които Европейската комисия счита, че осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни.
 • Когато използваме доставчици на специфични услуги, може да използваме специфични договори, одобрени от Европейската комисия, които осигуряват защита на личните данни по същия начин, каквато защита имат и в Европа.
 • Когато ползваме доставчици със седалище в САЩ, ще трансферираме лични данни само в случай, че тези доставчици са част от Privacy Shield, който изисква от тях да осигуряват сходни мерки за защита на личните данни, трансферирани между Европа и САЩ. За повече информация, погледнете EU-US Privacy Shield на Европейската комисия.

Моля свържете се с нас, в случай че желаете да получите информация за специфичния механизъм използван от нас за трансфериране на данни извън Европейската Икономическа зона.

 

    8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние предприемаме подходящи мерки, за да предотвратим инцидентна загуба на вашите лични данни, тяхната промяна, разкриване, използване или достъпване от неоторизирани лица. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до вашите лични данни  само до тези служители, агенти, доставчици и други трети лица, чийто бизнес се нуждае от тези лични данни. Те обработват вашите лични данни съгласно вашите инструкции, както и имат задължение за поверителност.

Ние имаме процедури за справяне с всяко подозирано нарушение на лични данни и ще уведомим Вас, както и всеки действащ регулатор, в случай на нарушение, когато сме задължени по закон да го направим.

 

    9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ

Колко дълго ще използвате моята лична информация?

Ние ще пазим вашата лична информация, докато е необходимо за изпълнение на целите, за които сме я събрали, включително да изпълним всички законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим необходимия период на запазване на личните ви данни, ние вземаме предвид количеството и естеството на личната информация, потенциалния риск за увреждане от неоторизирано използване или достъпване на вашите данни, целите за които обработваме личната информация, както и дали можем да постигнем тези цели по друг начин, както и приложимото законодателство.

По закон ние трябва да пазим информация за нашите клиент (включваща контакти, идентификация, финансови и технически данни) за период от седем години след като те престанат да бъдат наши клиенти за данъчни цели.

В определени случаи може да поискате от нас да изтрием вашите лични данни: За повече информация погледнете „Поискайте заличаване“ по-долу.

В някои случаи можем да защитим анонимността на вашата лична информация (така, че да не е възможно да бъде асоциирана за Вас), с цел проучване или за статистически цели, в които случаи можем да използваме вашата информация за неопределено време без да Ви уведомяваме за това.

 

    10. ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА

При определени обстоятелства имате права по законите за защита на личните данни, свързани с вашите лични данни.  За да разберете повече за тези права, моля прегледайте параграф 10 отдолу:

 • Поискайте достъп до вашите лични данни;
 • Поискайте корекция във вашите лични данни;
 • Поискайте заличаване на вашите лични данни;
 • Възражение срещу обработка на вашите лични данни;
 • Поискайте ограничаване на обработката на личните Ви данни;
 • Поискайте трансфер на лични данни;
 • Право на оттегляне на съгласие.

В случай, че желаете да упражните някое от правата посочени по-горе, моля свържете се с нас.

Обикновено не се изисква такса

За достъп до вашата лична информация (или за упражняване на някое от другите права) не се изисква заплащане на такса. Въпреки това, можем да наложим разумна такса,  в случай че заявката Ви е явно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Като алтернатива, можем да откажем изпълнението на вашето искане при тези обстоятелства.

От какво може да се нуждаем

Можем да се наложи да изискаме конкретна информация от Вас, за да ни помогнете да потвърдим Вашата самоличност и да гарантираме вашето право на достъп до личните данни (или за упражняване на някое от правата ви). Това е защитна мярка, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получава. Също така можем да се свържем с Вас и да Ви попитаме за повече информация във връзка с вашата заявка, за да забързаме нашия отговор.

Срок за отговор

Опитваме се да отговорим на всички легитимни заявки в срок до един месец. Отговора може да отнеме повече от един месец, в случай че вашата заявка е особено сложна за обработка или сте направили редица заявки. В този случай, ще ви уведомим, както и ще Ви държим в течение.

 

    11. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Правни основания

Легитимиране на интереса означава нашите бизнес интереси, като се стремим да Ви предоставим най-добрите услуги/продукти, както и най-доброто и безопасно преживяване в нашия сайт. Ние уверяваме, обмисляме и балансираме всяко потенциално въздействие върху Вас (позитивно или негативно) и вашите права, преди да обработваме вашата лична информация за нашите интереси. Ние не използваме вашата лична информация за действия, които поставят нашите интереси пред вашите (освен в случаите, в които сте дали съгласие, или когато имаме такова право по закон). Може да получите повече информация за това как ние тълкуваме нашите законни интереси срещу евентуално въздействие върху вас по отношение на конкретни дейности, като се свържете с нас.

Действие на договора означава обработка на вашите лични данни, там където е необходимо за изпълнение на договор, по който сте страна или за предприемане на действия по ваша заявка, преди сключване на такъв договор.

Спазване на правно или регулаторно задължение означава обработка на вашите лични данни, там където е необходимо в съответствие с правно или регулаторно задължение.

Трети страни

Вътрешни трети страни

Други компании в нашата корпоративна група, играещи роля на съвместни контролери или обработващи лични данни, които са позиционирани в Съединените Американски Щати, Обединените Арабски Емирства и Хонконг, които предоставят:

 • Услуги съгласно договора, който предстои да сключим или да сме сключили с Вас;
 • IT и услуги за системна администрация, както и услуги отчитащи ръководството.

Външни трети лица

 • Франчайз партньори изпълняващи роля на контролери или обработващи лични данни, които предоставят услуги, свързани с договора, който предстои да сключим или вече сме сключили с Вас.
 • Доставчици на услуги, изпълняващи роля на обработващи лични данни, които предоставят IT услуги и услуги за системна администрация.
 • Професионални консултанти, изпълняващи роля на обработващи лични данни, съвместни контролери, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи, които предоставят консултантски, банкови, правни и застрахователни услуги.
 • HM Revenue & Customs, регулатори и други органи, изпълняващи роля на обработващи лични данни или съвместни контролери, позиционирани във Великобритания, които изискват отчитане на дейностите по обработка при определени обстоятелства.

Вашите законови права

Вие имате правото да:

Поискате достъп до вашите лични данни (наричано още „заявка на субекта на данните).  По този начин ще ви бъде предоставено копие от личната информация, която пазим за Вас, за да се уверите, че я обработваме съгласно законовите правила;

Поискате корекция на вашите лични данни, които пазим. По този начин можете да коригирате непълни или неточни данни, които държим за вас, въпреки че може да се нуждаем от допълнителна проверка за точността на новата информация, която сте ни предоставили;

Поискате заличаване на вашите лични данни. По този начин можете да поискате от нас да изтрием или заличим вашите лични данни, когато за извършване на този процес има определени причини. Също така може да  поискате от нас да изтрием или заличим вашите лични данни в случай, че успешно сте осъществили вашето правото да възразите срещу обработването (описано по-долу), когато сме обработили неправомерно вашата информация или, когато от нас се изисква да изтрием вашите лични данни, съгласно местното законодателство. Имайте в предвид, че не винаги можем да изпълним вашата заявка за заличаване  поради законови задължения, като ще Ви уведомим за това, ако е възможно в момента на вашата заявка;

Възразите срещу обработване на вашата лична информация, когато ние (или трети страни) обработваме вашите данни на правно основание, в случай на определена ситуация, в която считате, че обработването на лична информация на това правно основание може да въздейства на Вас или на вашите фундаментални права и свободи. Също така имате правото да възразите, срещу обработката на вашите лични данни за предоставяне на директен маркетинг. В някои случаи е възможно да изложим нашите правни основания за обработка на вашите лични данни, като по този начин отменим вашите права и свободи;

Поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни. По този начин Вие можете да поискате от нас да спрем обработката на вашите лични данни в следните случаи: (а) ако искате от нас да установим точността на данните; (б) в случай, че нашето използване е незаконно, но не желаете да бъде изтрито; (в) в случай, че желаете да запазим информацията, въпреки че  вече не сме длъжни, като вие се нуждаете от нея за установяване, упражняване или защитаване на права; или (д) вие сте възразили срещу използването на вашата лична информация, но ние трябва да се уверим, че законните ни интереси са първостепенни спрямо вашите;

Да поискате трансфер на личните данни до Вас или до трети лица. Ние ще Ви предоставим (или на трети лица, които сте избрали), вашата лична информация в структуриран, често ползван, четим от машини вариант. Моля имайте в предвид, че това право се прилага само до автоматизираната информация, за която се съгласявате да  използваме, или която ползваме за изпълнение на договор с Вас;

Оттегляте съгласието си по всяко време, когато разчитаме на съгласие за обработка на вашите лични данни. Въпреки това, оттеглянето може да не афектира законността на обработената лична информация, преди оттеглянето на съгласието. Ако оттеглите вашето съгласие може да не сме способни да ви предоставим определени продукти. Ние ще Ви информираме дали това е така, в момента, в който оттеглите съгласието си