Skip to Content

Дата на влизане в сила: 30.11.2022 г.

БЕЗОПАСНОСТТА Е В ОСНОВАТА НА ИСТОРИЯТА НА MASTERCARD

Нашата цел е постоянно да защитаваме всички, свързани с Mastercard. Нашата мисия е ясна. Всеки ден, навсякъде, използваме нашите технологии и опит, за да направим плащанията и цифровите взаимодействия безопасни, лесни и интелигентни. Независимо дали сте потребител, търговец, издател, бизнес или организация от публичния сектор, можете да сте спокойни, знаейки, че Вашата безопасност и сигурност са наш приоритет номер едно и заемат централно място във всичко, което правим.

Платежните технологии никога не са били по-сигурни, но престъпниците никога не са били по-умни, като им се предоставя допълнителна възможност от преминаването към цифровия свят чрез цифрови плащания и други цифрови взаимодействия, случващи се с безпрецедентни темпове. С развитието на технологиите, Mastercard остава начело на иновациите и сигурността, за да бъде една крачка пред престъпниците и да ви предпазва. С оглед на това, че повече устройства се превръщат в устройства за електронна търговия, нашият приоритет е да гарантираме тяхната сигурност, като насърчаваме всички новатори да внедряват безопасност и сигурност от самото начало, за да можем да се справим по-добре с предизвикателството на потенциалните рискове.

МНОЖЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧНИ НИВА ЗАЩИТАВАТ ПЛАТЕЖНИТЕ ТРАНЗАКЦИИ И ЦИФРОВИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В борбата с измамите няма универсално решение, затова използваме множество нива на сигурност, за да защитим всяка транзакция, както и извън плащанията - за да защитим клиентите при всички цифрови взаимодействия. Нашите технологии, процеси и опит ни позволяват да предотвратяваме, откриваме и разрешаваме заплахи, като същевременно подобряваме преживяването, свързано с платежните устройства и цифровите взаимодействия.

Внедрили сме и оперираме на четири нива, за да защитим платежната система и бизнесите на нашите клиенти:

 • Предотврати: Координирана защита на устройства, данни и мрежи в цялата индустрия спомага за значително намаляване на риска от измами.
 • Идентифицирай: Работим за повишаване на доверието, тъй като променящият се свят на цифрова свързаност създава нови задължения за сигурното идентифициране на физическите лица. Нашите решения за идентификация ни помагат да осигурим почти безпроблемно удостоверяване. Поддържаме безпрепятствена проверка на самоличността в реално време от името на нашите клиенти. Предлагаме уникални услуги за лична цифрова идентичност, които могат да се използват, както от потребители, така и от клиенти.
 • Открий: Използваме мощността на нашата мрежа и нашите технологии, за да наблюдаваме транзакциите по целия свят и да идентифицираме измами с транзакции, финансови престъпления, криптопрестъпления и киберзаплахи. Нашият всеобхватен набор от инструменти, предлагани на финансови институции, търговци и други бизнеси, могат да бъдат съобразени с тяхната клиентска база и да включват всичко - от инструменти за изкуствен интелект, предназначени за моделиране и прогнозиране на сценарии за измами, до оценяване на риска от измами в реално време към момента на продажба, решения за проверка на криптовалути и блокчейн и анализ на киберздравето.
 • Преживей: Всички услуги, които предлагаме, са насочени към предлагане на възможно най-доброто преживяване на клиентите и потребителите - включително нашата глобална защита за $0 отговорност. Създаваме безпроблемни изживявания при плащане и съдействаме на нашите клиенти да диференцират цифровото предлагане на потребители и да избегнат откази на плащания, ако потребителят не информира търговеца за подмяна на картата. Управлението на жизнения цикъл на картодържателите също е значим компонент, който предлагаме, и който помага да се осигури по-лесен начин за автоматична подмяна на картите в досието при издаване на нова карта.

ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗМАМИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

За много от нашите дейности, свързани с измамите и сигурността, действаме като обработващ личните данни от името и съгласно инструкциите на финансови институции и търговци. Mastercard International Incorporated и неговите филиали (наричани заедно "Mastercard") обработват различни видове Лична информация в качеството им на администратор на лични данни, за да Ви предпазят от измами. Ако се намирате в ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария, Mastercard Europe SA е отговорното дружеството за обработване на Вашата Лична информация. "Лична информация" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Това може да включва:

 • Данни за транзакции, резултати от проверка за измами и резултати за рискове при удостоверяване, рискови фактори за транзакции, кодове за причини за риск, данни за местоположението, данни за търговеца, закупени артикули, информация за оспорени транзакции и потвърдени измамни действия.
 • Определена информация, получена от блокчейна, включително блокчейн адрес, други данни за транзакции с криптовалути и IP адрес.
 • Определена информация за Вас, събрана чрез автоматизирани средства, като например бисквитки и уеб маяци, когато взаимодействате с нашите реклами, мобилни приложения или посещавате нашите уебсайтове, страници или други цифрови активи, като например IP адрес, тип браузър, операционна система, уникален идентификатор на мобилно устройство, географски район, препращащи URL адреси и информация за предприетите действия или взаимодействие с нашите цифрови активи.
 • Някои от нашите онлайн продукти и услуги включват също така усъвършенствана технология за предотвратяване на измами, която използва поведенчески данни въз основа на Вашите взаимодействия от съответното устройство, като например лицево разпознаване, пръстови отпечатъци, момент на натискане на клавишите, начин на скролване и местоположение на мишката.
 • Публично достъпни данни, включително профил на информационните технологии и активи на едноличните търговци и дружества за криптовалути, като домейни, данни за местоположението и бисквитки, данни за контакт в публични уебстраници или информация за регистрация на домейни, жилищни IP адреси в репутационни списъци, санкционни списъци и авторство на публикувани разузнавателни данни за заплахи за киберсигурността.
 • Данни за проверка на самоличността като име, адрес, национален идентификационен номер, номер на мобилен телефон, възраст и националност.
 • Данни, свързани с измами и рискове на едноличните търговци, търговците, които са действителни собственици, и дружествата за криптовалути, които могат да включват имената и информацията за контакт на ръководния персонал на дружествата и кодове за причини за измама.

Получаваме горепосочените категории Лична информация от различни източници: от финансови институции и търговци, от Вашите доставчици на услуги, директно от Вас, от трети страни, както е описано по-долу, или от Вашето взаимодействие с нашите цифрови активи.

КАК МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Можем да използваме Вашата Лична информация за целите, посочени по-долу. Ще обработваме Вашата Лична информация за посочените по-долу цели, единствено когато имаме валидно правно основание за обработването в съответствие с приложимото законодателство в зависимост от държавата, в която се намирате. Все пак, моля, имайте предвид, че въпреки че в таблицата по-долу може да не е посочено съгласието като правно основание за всяка дейност по обработване, в някои държави съгласието е единственото или най-подходящото правно основание за обработване на Лична информация и в тези държави ние разчитаме на съгласие за всички дейности по обработване. В определени случаи това съгласие от Вас може да бъде получено от наше име от Вашата финансова институция, търговец, доставчик на услуги или друг партньор.

Таблицата по-долу описва дейностите по обработване, за които действаме като администратор на лични данни. Когато действаме като обработващ лични данни от името на финансови институции, търговци или други партньори, които действат като администратори на лични данни, финансовите институции, търговците или другите партньори са отговорни за осигуряването на валидно правно основание за обработването на личните данни. Моля да се обърнете към техните съответни политики за поверителност за повече информация относно обработването на Вашата Лична информация.

  Дейност по Обработване

Правно основание за Обработване (когато се изисква съгласно приложимото законодателство)

 • Защита на Вас и другите срещу измами, кибер инциденти и укрепване на кибер устойчивостта на Вашите операции, както и управляване на експозицията на риска и качеството на франчайза.
 • Дали сте съгласието си за използването на Вашата Лична информация; или
 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение или други регулаторни задължения; или
 • Обработването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата Лична информация за целите на предотвратяване и предпазване от измами, за обезпечаване на сигурността на нашата мрежа и обработваните от нас разплащателни транзакции.
 • Наблюдение и предотвратяване на измами, неразрешени транзакции, искове и други задължения в нашата платежна мрежа, както и наблюдение и предотвратяване на измами на блокчейна във връзка с криптовалута.
 • Дали сте съгласието си за използването на Вашата Лична информация; или
 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение или други регулаторни задължения; или
 • Обработването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата Лична информация за целите на мониторинг и предотвратяването на измами.
 • Удостоверяване на Вашата самоличност и потвърждаване на Вашата самоличност.
 • Дали сте съгласието си за използването на Вашата Лична информация; или
 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение или други регулаторни задължения; или
 • Обработването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата Лична информация за целите на удостоверяване на самоличността Ви и потвърждаване на самоличността Ви.
 • Поддържане на целостта и сигурността на нашите платежни мрежи.
 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение или други регулаторни задължения; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата Лична информация за поддържане на целостта и сигурността на нашите платежни мрежи.
 • Спазване на законови задължения, включително, съгласно приложимото законодателство срещу изпирането на пари.
 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение или други регулаторни задължения; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата Лична информация за спазване на законови задължения.
 • Провеждане на вътрешни изследвания и разработки, които имат за цел да оценят и подобрят нашите операции и продукти за откриване, предотвратяване, наблюдение и кибер устойчивост срещу измами.
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата Лична информация за целите на провеждане на вътрешни изследвания и разработки с цел предотвратяване и защита от измами, осигуряване на защита на нашата мрежа и на обработваните от нас платежни транзакции.
 • Обобщаване на част от Вашата Лична информация, за да създадем модели, базирани на правила или изкуствен интелект, с цел идентифициране на минали и потенциални бъдещи модели на измами или пране на пари, за да предлагаме усъвършенствани функции за предотвратяване на измами, пране на пари и сигурност на финансови институции, търговци, клиенти и партньори. Използваме машинно обучение, за да анализираме и идентифицираме измамни или незаконни транзакции. Използването на тези модели може да доведе до това Вашата финансова институция, търговец или доставчик на услуги да вземат решения дали да проверят самоличността Ви или да разрешат плащането Ви.
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата Лична информация с цел агрегиране на Лична информация и създаване на модели за идентифициране, предотвратяване и защита на нашите клиенти и платежната екосистема от измами.

КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Можем да споделяме Вашите данни с трети страни, включително финансови институции, доставчици на услуги за проверка на самоличността, доставчици на услуги за данни за измами, държавни институции, предприятия за комунални услуги, публични регистри, кредитни бюра, имотни досиета, телекомуникационни оператори, списъци за наблюдение, доставчици на услуги за геовизуализация. Гарантираме, че Вашата Лична информация се използва само за горепосочените цели при строго спазване на задължения за защита на данните и сигурност чрез договорите ни с такива трети страни.

ВАШИТЕ ПРАВА, КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ПРАКТИКИ

Имате определени права и възможности за избор по отношение на Личната информация, която съхраняваме за Вас. За повече информация относно Вашите права, за да се свържете с нас или за да научите повече за това как споделяме, предаваме, съхраняваме или защитаваме Вашата Лична информация, моля, прочетете нашето Глобално уведомление за поверителност. Вие или лице, упълномощено да действа от Ваше име, може да упражни правата Ви, които са подробно описани в Глобалното уведомление за поверителност, като ни изпратите имейл на адрес: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Настоящото Уведомление за измами и сигурност предоставя допълнителна информация за някои аспекти от обработването на Лична информация, обхванати от нашето Глобално уведомление за поверителност. Някои от решенията за сигурност и предотвратяване на измами и мониторинг, споменати по-горе, могат да имат свои специфични уведомления за поверителност. Моля, консултирайте се с тях за повече информация. За запитвания относно Вашата карта Mastercard и Вашите покупки, моля, свържете се с Вашата финансова институция или търговец. Повече информация за това как да се свържете с тях можете да намерите на техните уебсайтове.