Skip to Content

Дата на влизане в сила: 1/15/2024

Mastercard International Incorporated и нейните свързани дружества (наречени общо „Mastercard“) защитават Вашата лична информация.

Това Глобално известие за защита на данните описва типовете лична информация, която събираме, целите, за които я събираме, другите страни, с които можем да я споделяме, и мерките, които предприемаме за защита на нейната сигурност. Това известие описва също Вашите права и възможности за избор по отношение на Вашата лична информация и как можете да се свържете с нас относно нашите практики за защита на данните.

Моля, обърнете внимание, че ние действаме също от името и съгласно указанията на финансови институции, търговци и други партньори, които действат като администратори на данни, включително за обработка на платежни трансакции. Моля, направете справка със съответните им политики за защита на данните за повече информация относно обработката на Вашата лична информация в тези контексти.

Нашите практики за защита на данните може да са различни в различните държави, в които работим, за да спазваме местните практики и законовите изисквания. Може да се прилагат специфични известия за защита на данните за някои от нашите продукти и услуги. Моля, посетете уебстраницата или цифровия актив на конкретния продукт или услуга, за да научите повече за нашите практики за защита на данните и информация във връзка с този продукт или услуга.

TRUSTe link for APEC Privacy TRUSTe link for APEC Processor

 

 

1. Лична информация, която можем да събираме

„Лична информация“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Можем да събираме следните категории лична информация:

 • Информация за трансакции, напр. номер на лична сметка, име и местоположение на търговеца, датата и общата сума на трансакцията и друга информация, предоставена от финансови институции или търговци, когато действаме от тяхно име.
 • Информация за продукти и услуги, като информация за регистрация и плащане, както и специфична за дадена програма информация, когато поискате продукти или услуги пряко от нас или участвате в маркетингови програми.
 • Информация за използване на уебсайта, устройството и мобилното приложение и подобна информация, събрана чрез автоматизирани средства, като бисквитки и подобни технологии.
 • Заявления за работа и свързана с тях информация, когато кандидатствате за работа при нас.
 • Служебна информация за контакт, когато работите за някой от нашите бизнес партньори.
 • Информация за удостоверяване на самоличността, като име, имейл адрес, физически адрес, телефонен номер и IP адрес.

За целите на настоящото Глобално известие за защита на данните, „Лична информация“ означава всякаква информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Можем да получим различни видове лична информация, свързана с Вас (включително чувствителна лична информация съгласно приложимото в случая законодателство), в ситуациите, описани по-долу.

Лична информация, която получаваме от финансови институции, търговци и други партньори във връзка с продукти или услуги на Mastercard

Като обработващ платежни трансакции и доставчик на свързани услуги, ние получаваме ограничено количество информация във връзка с Вашите платежни трансакции, като номер на лична сметка, името и местоположението на търговеца, датата и общата сума на трансакцията. От съществено значение е, че обикновено не изискваме и не записваме името на картодържателя или друга информация за контакт за обработване на платежни трансакции.

Освен това за определени продукти и услуги Вашите финансови институции, търговците, с които извършвате дадена трансакция, или други партньори, могат да ни предоставят повече информация за Вас или ние можем да събираме такава информация пряко от Вас, за да Ви предоставим тези продукти и услуги от тяхно име, да подпомагаме дейността им или да извършваме дейности по обработване от тяхно име.

В горепосочените ситуации действаме от името на и според указанията на финансови институции, търговци и други партньори, които действат като администратори на лични данни. Освен ако не е разрешено друго от закона, ние ще обработваме Вашата лична информация за целите на обработване на платежни трансакции или за целите, договорени между Mastercard и финансовите институции, търговци и други партньори. Моля, направете справка в съответните им политики за защита на данните за повече информация относно обработването на Вашата лична информация.

Лична информация, която събираме, когато Ви предоставяме пряко продукти и услуги на Mastercard

Mastercard може да Ви предоставя пряко продукти и услуги, като маркетингови програми, програми за награди, електронни портфейли (eWallets), решения за отворено банкиране (Open Banking), предплатени услуги, програми за уведомление за местоположение и инструменти за биометрична идентификация. За да използвате един или повече от тези продукти и услуги, можете да ни изпратите информация пряко чрез различни средства, включително: (i) на нашите уебсайтове и цифрови активи, (ii) в отговор на маркетингови или други комуникации, (iii) чрез абониране за продукт или услуга на Mastercard, или (iv) чрез Ваше участие в оферта, програма или промоция. Ние можем да получим също лична информация за Вас и чрез използването на нашите продукти или услуги от дружества, които използват или улесняват предоставянето на нашите продукти или услуги, от обществено достъпни източници или от партньори трети страни. Ваша лична информация може също така да ни бъде предоставена от Вашата финансова институция, търговец или други бизнес партньори.

По-долу е представен преглед на типовете лична информация, която може да събираме във връзка с програмите, които Ви предлагаме пряко. Всяка програма е различна и където е приложимо, моля, направете справка със съответното специфично за програмата известие за защита на данните за повече информация относно използването на Вашата лична информация за специфичната програма.

 • Информация за регистрация и плащане: Можем да събираме идентификатори и Вашата информация за контакт (като име, имейл адрес, телефонен номер, адрес за фактуриране или адрес за доставка), информация за удостоверяване на самоличността (напр. потребителско име и парола), възраст, дата на раждане, пол и семейно положение, статус на военнослужещ и удостоверение за ветеран, езикови предпочитания, данни за плащане, номер на лична сметка, търговска информация, като име и местоположение на търговеца, дата и обща сума на трансакциите, срок на валидност на картата и код за потвърждаване на картата.
 • Информация, която обработваме, за да Ви предоставим програмата: Можем да събираме различни типове лична информация, в зависимост от програмата. Например програми, предназначени да Ви предлагат услуги, базирани на местоположение, обикновено изискват събирането на данни за Вашия адрес или информация за геолокация. Програми в рамките на нашите Решения за отворено банкиране (Open Banking) може да изискват събиране на информация за Вашата финансова сметка. По подобен начин програми, предназначени да Ви позволяват да се идентифицирате, например чрез лицево разпознаване или разпознаване на пръстовите отпечатъци, може да изискват обработването на Ваша снимка и/или биометрични данни. Всички тези програми са доброволни и Вашата лична информация се събира само ако се регистрирате за такива програми.
 • Друга информация, която изберете да предоставите: Можете да изберете да предоставите друга информация, като различни типове съдържание (напр. снимки, статии, коментари), информация за контакт на приятели или други лица, с които искате да се свържем, съдържание, което предоставяте чрез акаунти в социални медии или членство в програми на трети страни или всяка друга информация, която искате да споделите с нас, например когато се свързвате с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Може да имате задължения съгласно приложимото законодателство, като например задължението за предоставяне на пълна и точна лична информация, когато се съгласявате с обработването на Вашата лична информация.

Освен това можем да събираме или използваме лична информация за предотвратяване на измами и мониторинг, управление на риска, разрешаване на спорове и други свързани цели. Такава информация може да включва идентификатори, търговска информация, както и информация за дейността в интернет или в други електронни мрежи, като PAN, името на търговеца и неговото местоположение, датата и общата сума на трансакциите, IP адреса, резултат от проверка за измами, данни за местоположението, данни за търговеца, закупени артикули и информация за спора. Когато предоставяме решения за разузнаване на криптовалути и блокчейн, можем също да събираме и обработваме информация, събрана от блокчейна, включително адреси на блокчейн и други данни за трансакции с криптовалути. За повече информация, моля, щракнете тук.

За повече информация относно събирането на лична информация в контекста на нашите Решения за отворено банкиране, моля, щракнете тук.

Лична информация, която получаваме от Вас, когато ползвате реклами, уебсайтове, приложения или други цифрови активи на Mastercard

Ние, нашите доставчици на услуги и партньори може да събираме определена информация за Вас чрез автоматизирани средства, като информация за дейността в интернет или в други електронни мрежи, бисквитки и уеб маяци, когато използвате наши реклами, мобилни приложения или посещавате наши уебсайтове, страници или други цифрови активи. Информацията от интернет и/или устройството, която събираме по този начин, може да включва: IP адрес, тип браузър, операционна система, идентификатор на мобилно устройство, географски район, препращащи URL адреси и информация за предприети действия или използване на наши цифрови активи. „Бисквитка“ е текстов файл, поставен на твърдия диск на компютъра от уеб сървър. „Уеб маяк“, известен също като интернет таг, пикселен маркер или прозрачен GIF, е технология, която ни помага да идентифицираме кога е осъществен достъп до или е прегледано дадено съдържание.

Ние използваме тази информация, за да подобрим нашите онлайн продукти и услуги, като преценим колко потребители имат достъп до тях или ги използват, какво съдържание, какви продукти и функции на нашите онлайн продукти и услуги интересуват най-много нашите посетители, какви типове оферти желаят да видят нашите клиенти и как са представени нашите онлайн продукти и услуги от техническа гледна точка. Например, може да използваме уеб аналитични услуги на трети лица на нашите уебсайтове и мобилни приложения, като тези на Adobe Omniture. Доставчиците на аналитични услуги, които управляват тези услуги, използват технологии като бисквитки и уеб маяци, за да ни помогнат да анализираме по какъв начин посетителите използват нашите уебсайтове и приложения.

Ние, нашите доставчици на услуги и партньори можем да събираме също информация за Вас във връзка с наши маркетингови дейности, включително оферти, лотарии, конкурси и промоции. Събраната за тези цели информация може да включва идентификатори и Ваша информация за контакт (напр. име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер), електронни идентификационни данни (напр. потребителско име, парола, въпроси за сигурност, IP адрес) и данни, събрани в контекста на онлайн маркетингови програми, включително търговски данни, информация за дейността в интернет или в други електронни мрежи, данни за геолокация, както и извлечени от личната информация данни (напр. личностни характеристики, житейски навици, потребителски навици, интереси, данни за местоположението, записи на глас и изображения).

Ние, нашите доставчици на услуги и партньори, можем да събираме също информация за Вас, за да Ви предоставим съдържание и реклама според Вашите индивидуални интереси въз основа на данни, получени от личната информация. Информацията, събрана за тези цели, може да включва информация за дейността в интернет или в други електронни мрежи, например подробности за неща, като конкретните страници или реклами, които виждате на нашите уебсайтове и приложения, както и действията, които предприемате на нашите уебсайтове и приложения.

Ние, нашите доставчици на услуги и партньори, можем да събираме определена информация за Вас чрез автоматизирани средства, като инструменти на социални медии, уиджети или добавки, за да Ви свържем с Вашите акаунти в социални медии. Тези функции могат да Ви позволят да влизате чрез Вашия акаунт в социални медии, да споделяте връзка или да публикувате директно в акаунта си в социални медии. Когато посетите уебсайт, който съдържа такива инструменти или добавки, социалните медии или друг доставчик на услуги може да научи за Вашето посещение. Взаимодействията Ви с тези инструменти обаче са регулирани от политиките за защита на данните на съответните платформи за социални медии. Тъй като ние не контролираме практиките за обработване на данни на такива трети страни, препоръчваме Ви да се запознаете с техните политики за защита на данните, Условия на ползване и лицензионни споразумения (ако има такива). За повече информация, моля, вижте Раздел 7 („Функционалности и връзки към други уебсайтове“) на това Глобално известие за защита на данните.

Освен това някои от нашите онлайн продукти и услуги включват усъвършенствана технология за предотвратяване на измами, базирана на поведенчески данни, като момент на натискане на клавишите, акселерометър на устройството, позиция на скролиране и местоположение на мишката.

Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, ние получаваме Вашето съгласие преди да използваме горепосочените автоматизирани средства и преди да Ви изпратим маркетингови съобщения, персонализирано съдържание и реклами.

Моля, вижте раздела „Вашите права и възможности за избор“ на това Глобално известие за защита на данните, за да научите повече за Вашите възможности за избор.

Тъй като все още няма консенсус относно начина, по който компаниите трябва да реагират на механизми, базирани на уеб браузъри, чрез настройка „не проследявай“ (do-not-track, „DNT“), Mastercard понастоящем не реагира на DNT сигнали, базирани на уеб браузър. За да научите повече за сигналите за проследяване на браузъра и DNT, посетете http://www.allaboutdnt.com.

Лична информация, която получаваме, когато кандидатствате за работа при нас

Ако кандидатствате за работа в Mastercard, може да събираме определени идентификатори, както и професионална или свързана с трудовата заетост информация от Вашите кандидатури за работа на нашия уебсайт за кариерно развитие. За да научите повече за вида информация, която Mastercard събира във връзка с кандидатстване за работа, моля, вижте Известието за защита на личните данни на кандидата на Mastercard.

Лична информация, която събираме в контекста на нашите бизнес отношения с финансова институция, търговец или друго лице, партньор на Mastercard

Можем да събираме лична информация от лица, работещи за някой от нашите бизнес партньори (включително финансови институции, търговци, клиенти, доставчици и други партньори), включително идентификатори, име, длъжност, отдел и име на организация, служебен имейл и пощенски адреси, служебен телефонен номер, въпроси, отговори на въпроси за сигурност, пароли за защита и други идентификационни данни. Можем да използваме тази информация за предоставяне на продукти и услуги пряко на финансови институции, корпоративни клиенти, търговци, клиенти и партньори, за управление на нашите бизнес отношения и за целите на финансово отчитане, за разработване и цялостно управление на франчайзинг, за защита от финансови престъпления, за подобряване на нашите услуги, за провеждане на маркетингова дейност и за спазване на приложимото право, както и за целите на счетоводството, одита и фактурирането.

В някои юрисдикции може да е необходимо да получаваме и обработваме Ваша чувствителна лична информация за предоставяне на съответни продукти и услуги на Вас и/или на финансови институции, корпоративни клиенти, търговци, клиенти и партньори. Такова обработване на Ваша чувствителна лична информация ще бъде защитено с подходящи мерки за сигурност и ще се извършва по начин, който да има възможно най-малко въздействие върху личните Ви права и интереси. Съгласно приложимото законодатилство, следната информация може да се счита за чувствителна лична информация: номер на лична сметка, дата на изтичане на картата, код за потвърждение на картата, отговори на въпроси за сигурност, пароли за сигурност и други идентификационни данни, информация за адрес или местоположение (доколкото може да разкрие Вашите лични данни), записи на глас и изображения, данни за електронна идентификация, платежни трансакции и биометрична информация.

Преглед на резюме

2. Как можем да използваме Вашата лична информация

Можем да използваме Вашата лична информация за:

 • Обработване на Вашите платежни трансакции.
 • Предпазване от и предотвратяване на измами и други правни или информационни рискове, свързани със сигурността. За повече информация, моля, вижте нашето Известие за измама и сигурност и нашето Известие за MATCH .
 • Предоставяне на нашите Решения за отворено банкиране.
 • Създаване и управляване на акаунти, които може да имате при нас, потвърждаване на Вашата самоличност, предоставяне на нашите услуги и отговаряне на Ваши запитвания.
 • Предоставяне на информация и комуникация с Вас относно продуктите и услугите, предлагани от Mastercard, финансови институции, търговци и партньори.
 • Предлагане и поддържане на програми за лоялност. За повече информация, моля, вижте нашето Известие за лоялност.
 • Предоставяне на персонализирани услуги и препоръки за Вас.
 • Управление на нашите взаимоотношения с клиенти и доставчици, включително за създаване и публикуване на бизнес директории (които може да включват информация за служебни контакти).
 • Управление, оценка и подобряване на нашия бизнес, включително изчистване, подготовка и/или анонимизиране на данни за анализ и разработване на нови продукти и услуги.
 • Обработване на Вашето заявление за работа. За повече информация, моля, вижте Известието за защита на личните данни на кандидата на Mastercard.
 • Разработване и подобряване на продукти и услуги, откриване и предотвратяване на лъжлива, измамна или незаконна дейност с помощта на техники, като машинно обучение за обработка и анализ на данни.
 • Позволяване на сливания, придобивания и/или продажба на бизнес или активи. Например, ако продадем бизнес или активи, или ако част от бизнеса или активите ни е придобита от трета страна, можем да разкрием Вашата лична информация във връзка с бизнеса и активите на бъдещия купувач или на придобиващата трета страна.
 • За изпълнение на други цели, за които предоставяме конкретно известие в момента на събирането, и както е разрешено или изисквано в друго отношение от закона.
 • Генериране на анонимизирани и обобщени данни с цел изготвяне на аналитична информация под формата на изводи за консултиране на клиенти и партньори на Mastercard относно обичайни плащания, измами и други тенденции.
 • За получаване на допълнителна информация за Вас, включително за Вашите предпочитания или други характеристики. Ние третираме тези данни като лична информация, когато това се изисква съгласно приложимото законодателство.

Когато това се изисква от приложимото законодателство, ние ще използваме Вашата лична информация само с Вашето съгласие; когато това е необходимо с оглед предоставяне на продукти и услуги; или с оглед изпълнение на правно задължение; или когато има законен интерес с преимущество юридическо действие, който изисква такова използване.

Можем да използваме лична информация, която получаваме за Вас, за посочените по-долу цели. В зависимост от държавата, в която се намирате, ние ще обработваме Вашата лична информация само когато това е разрешено от приложимото законодателство и когато имаме правно основание за обработката, както е посочено в таблицата по-долу. Въпреки това, моля, имайте предвид, че макар и таблицата по-долу да не посочва съгласието като правно основание за всяка дейност на обработване, в някои държави то представлява единствено правно основание за обработване на лична информация и в тези държави се основаваме на съгласие за всички дейности по обработване.

  Дейност по обработване

Правно основание за обработване (когато се изисква съгласно приложимото законодателство)

 • Обработване на Ваши платежни трансакции (включително оторизация, клиринг, сторнирания на плащания и други свързани дейности по разрешаване на спорове).

В повечето случаи ние обработваме Вашите платежни трансакции в качеството си на обработващ лични данни от името на Вашите финансови институции, търговци и други партньори, които действат като администратори на лични данни. Когато действаме като обработващ лични данни, администраторите са отговорни за осигуряване на правно основание за обработването на Вашата лична информация. Моля, направете справка със съответните им политики за защита на данните за повече информация относно обработката на Вашата лична информация в тези контексти.

В някои ограничени случаи (напр. сторниране на вземания), може да обработваме Вашите платежни трансакции като администратор на данни, при условие че:

 • Вие сте дали съгласието си за използването на Вашата лична информация; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение.
 • Предпазване от и предотвратяване на измами, кибер заплахи, неразрешени транзакции, искове и други задължения, както и управляване на експозицията на риска и качеството на франчайза по отношение на целостта и сигурността на нашата платежна мрежа.

Когато обработваме лична информация за целите на предпазване от и предотвратяване на измами и кибер заплахи, ние можем да действаме в качеството си както на администратор, така и на обработващ данни. Когато действаме като администратор на данни, ние се базираме на едно от следните правни основания:

 • Вие сте дали съгласието си за използването на Вашата лична информация; или
 • Обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на защита срещу измами, защита на нашата мрежа и платежните трансакции, които обработваме (включително блокчейн във връзка с криптовалута).

За повече информация относно нашите дейности за предотвратяване и наблюдение на измами, моля, вижте нашето Известие за измами и сигурност.

За повече информация относно програмата на Mastercard за предупреждение относно контрола на високорискови търговци (Alert To Control High-risk Merchants - MATCH), моля, вижте нашето Известие за MATCH.

 • Предоставяне на нашите Решения за отворено банкиране (Open Banking), включително нашите услуги за свързаност и разрешаване на спорове.

 • Вие сте дали съгласието си за използването на Вашата лична информация; или
 • Обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за подобни цели (напр. идентифициране на рискове от измама или разрешаване на спорове).

В някои случаи предоставяме нашите Решения за отворено банкиране (Open Banking) в качеството си на обработващ лични данни от името на Вашите доставчици на услуги, търговци и други партньори, които действат като администратори на лични данни. Когато действаме като обработващ лични данни, администраторите са отговорни за осигуряване на правно основание за обработването на Вашата лична информация. Моля, направете справка със съответните им политики за защита на данните за повече информация относно обработката на Вашата лична информация в тези контексти.

За повече информация относно нашите дейности по Отворено банкиране, моля, вижте нашето Известие за защита на личните данни при Отворено банкиране.

 • Създаване и управляване на акаунти, които може да имате при нас, потвърждаване на Вашата самоличност, предоставяне на нашите услуги и отговаряне на Ваши запитвания.
 • Вие сте дали съгласието си за използването на Вашата лична информация; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който Вие сте страна; или
 • Обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация с цел създаване и управляване на акаунти, потвърждаване на Вашата самоличност, както и отговаряне на Ваши запитвания.
 • Предоставяне, управляване и комуникиране с Вас относно продукти, услуги, оферти, програми за лоялност и промоции (включително изпълнение на програмата за лоялност, състезания, лотарии, изпълнение на програмата за дарителски услуги и други маркетингови дейности) на Mastercard, финансови институции, търговци и партньори.
 • Вие сте дали съгласието си за използването на Вашата лична информация; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация, за да Ви предоставим продукти и услуги. За повече информация относно нашите програми за лоялност, моля, вижте нашето Известие за програми за лоялност. За повече информация относно нашата програма за дарителска услуга, моля, вижте нашата Декларация за защита на личните данни на услугата за дарения Mastercard.
 • Управление на нашите взаимоотношения с клиенти и доставчици, включително за създаване и публикуване на бизнес директории (които може да включват информация за служебни контакти).
 • Вие сте дали съгласието си за използването на Вашата лична информация; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който Вие сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на управление на нашите взаимоотношения с клиенти и доставчици.
 • Управление, оценка и подобряване на нашата дейност (включително разработване на нови продукти и услуги или изчистване, организиране и подготовка на данни за допустими цели); определяне на ефективността и оптимизиране на нашата реклама; анализиране на нашите продукти, услуги, уебсайтове, мобилни приложения и всякакви други цифрови активи за улесняване на тяхната функционалност, както и анализиране и сравнение на обичайните покупки на нашите клиенти, които са записани за наша маркетингова програма (напр. Priceless Specials), с цел разбиране и повишаване ефективността на програмата.
 • Вие сте дали съгласието си за използването на Вашата лична информация; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на управление, оценка и подобряване на нашите продукти и услуги.
 • Извършване на надлежни прегледи, счетоводство, одит, фактуриране, дейности по съгласуване и инкасиране.
 • Обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на извършване на надлежни прегледи, счетоводство, одит, фактуриране, дейности по съгласуване и инкасиране.
 • Предоставяне на персонализирани услуги и препоръки за Вас. Например може да използваме Ваша лична информация, като Вашия имейл адрес и начина, по който използвате нашия уебсайт, за да анализираме предпочитанията, интересите и поведението Ви, за да вземем решение за предоставяне на персонализирано за Вас съдържание и най-подходящите оферти, препоръки и имейл съобщения за конкретен продукт от Mastercard, финансови институции, търговци и партньори.
 • Вие сте дали съгласието си за използването на Вашата лична информация; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на предоставяне на персонализирани услуги и препоръки за Вас.
 • Анонимизиране на лична информация, подготовка и представяне на обобщени отчети за данни, показващи анонимизирана информация (включително компилации, анализи, аналитични и прогнозни модели и правила, както и други обобщени отчети) с цел консултиране на нашите финансови институции, търговци и други клиенти и партньори относно предишни и потенциални бъдещи обичайни плащания, измами и други заключения, които може да бъдат направени въз основа на тези данни. Анонимизираната от нас лична информация може да включва платежни трансакции.
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на анонимизиране на лична информация, подготовка и представяне на обобщени отчети за данни; или
 • Обработката се извършва за статистически и/или изследователски цели (в юрисдикции, където е налично това правно основание) и обучение на нашия AI.
 • Когато поддържаме или обработваме по друг начин деидентифицирана или анонимизирана информация, ние ще поддържаме и използваме информацията в деидентифицирана или анонимизирана форма и няма да се опитваме да идентифицираме повторно информацията, освен ако не е разрешено друго от приложимото законодателство.
 • Оценяване на Вашия интерес към наемане на работа и свързване с Вас относно възможно наемане на работа в Mastercard
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на оценяване на Вашия интерес към наемане на работа и свързване с Вас относно възможно наемане на работа.
 • Обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение. За повече информация вижте Известието за защита на личните данни на кандидата на Mastercard.
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на прилагането на Условията за ползване и установяването, упражняването и защитата на законните права.
 • Както може да се изисква от приложимите закони и нормативни изисквания, включително за спазване на изискванията за опознаване на клиентите, борбата с прането на пари, борбата с корупцията и изискванията за проверка за наложени санкции, или както се изисква от съдебен процес, правоприлагаща или правителствена агенция, която има или претендира да има юрисдикция над Mastercard или филиали на Mastercard.
 • Обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на отговор на съдебен процес, правоприлагаща или правителствена агенция.
 • Спазване на стандартите в индустрията и нашите политики.
 • Вие сте дали съгласието си за използването на Вашата лична информация; или
 • Обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на спазване на стандартите в индустрията и нашите политики.
 • Откриване и подобряване на продукти и услуги, откриване и предотвратяване на лъжлива, измамна или незаконна дейност с помощта на техники, като машинно обучение за обработка и анализ на данни.
 • Вие сте дали съгласието си за използването на Вашата лична информация; или
 • Обработването е необходимо за спазване на законово задължение или други регулаторни задължения; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на спазване на стандартите в индустрията и нашите политики.
 • Позволява сливания, придобивания и/или продажба на бизнес или активи. Например, ако продадем бизнес или активи, или част от бизнеса или активите ни са придобити от трета страна, можем да разкрием Вашата лична информация във връзка с тези бизнеси и активи на бъдещия купувач или на придобиващата трета страна.
 • Обработването е необходимо за спазване на законово задължение или други регулаторни задължения; или
 • Обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор, по който сте страна; или
 • Ние или трета страна имаме законен интерес да използваме Вашата лична информация за целите на спазване на стандартите в индустрията и нашите политики.
 • За други цели, за които предоставяме специално известие към момента на събирането.

Моля, вижте Специалното известие за защита на данните към момента на събирането.


Когато е изисквано съгласно приложимото законодателство, ние сме направили анализи за съпоставяне относно обработването на данни въз основа на нашия законен интерес или на законните интереси на трета страна за гарантиране, че такъв законен интерес има юридическо преимущество пред Вашите интереси, основни права или свободи. За повече информация относно нашите анализи за съпоставяне, можете да се свържете с нас, както е посочено в раздела по-долу: „Как да се свържете с нас“.

Ние няма да вземаме решение за Вас въз основа само на автоматизирано обработване, което поражда правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен по подобен начин, освен ако не сте дали изрично съгласие за обработването, когато се изисква според приложимото законодателство, когато обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор между Вас и Mastercard, или когато имаме законово задължение да използваме Ваша лична информация по този начин, например за предотвратяване на измама.

Ако ни предоставите информация или материал във връзка с друго физическо лице, трябва да се уверите, че споделянето с нас и по-нататъшната употреба от нас, както е описано периодично, е в съответствие с приложимите закони, затова например, трябва да информирате надлежно това физическо лице за обработването на негова/нейна лична информация и да получите неговото/нейното съгласие, което може да е необходимо съгласно приложимите закони.

Когато получената от Вас лична информация е необходима за изпълнение на нашите законови или регулаторни задължения, или за сключване на споразумение с Вас, ако не предоставите Вашата лична информация, когато е поискано, може да не сме в състояние да Ви предоставим (или да продължим да Ви предоставяме) нашите продукти или услуги и може да не сте в състояние да закупите нашите продукти, от които се нуждаете, или да използвате изцяло нашите услуги.

Преглед на резюме

3. Как споделяме Вашата лична информация

Можем да споделяме лична информация с:

 • Главното управление на Mastercard в САЩ, нашите филиали и други организации в рамките на групата дружества на Mastercard.
 • Доставчици на услуги, действащи от наше име.
 • Други участници в платежната екосистема, включително финансови институции и търговци.
 • Други участници в екосистемата за отворено банкиране (Open Banking), включително финансови институции, търговци и трети страни.
 • Трети страни за целите на наблюдение и предотвратяване на измами или за други, изисквани от закона цели.
 • Трети страни, чиято(чиито) функционалност(и) използвате във връзка с нашите продукти и услуги или с Вашето съгласие.
 • Други организации съгласно изискванията на приложимото законодателство или в случай на продажба или прехвърляне на нашата дейност или активи.

Моля, вижте по-долу раздела „Трансфери на данни“, за да разберете как спазваме приложимите правила за международен трансфер на данни.

Можем да споделяме също Вашата лична информация:

 • С финансови институции и други организации, които издават разплащателни карти или търговци, за да обработват платежни трансакции и да извършват други дейности, които може да поискате.
 • С организации, които са партньори на Mastercard или помагат на Mastercard да предоставя своите продукти и услуги, за предотвратяване на измами, наблюдение и услуги за идентифициране от трети страни, за гарантиране сигурността на трансакциите и нашата система за обработване на плащания.
 • С други участници в системата за услуги за отворено банкиране Open Banking, включително финансови институции, търговци и други лица по Ваш избор (например Вашите инвестиционни консултанти).
 • Когато действаме като доставчик на услуги за трети страни и им предоставяме лична информация, която обработваме от тяхно име.
 • С нашите доставчици на услуги, които изпълняват услуги от наше име, за целите, описани в това Глобално известие за защита на данните (или в съответното известие за защита на данните, приложимо за конкретната програма). Ние изискваме по договор тези доставчици на услуги да обработват лична информация само в съответствие с нашите указания и при необходимост да изпълняват услуги от наше име или в съответствие с приложимото право. Ние изискваме също от тях да защитават сигурността и поверителността на личната информация, която обработват от наше име, като прилагат подходящи технически и организационни мерки за сигурност и задължения за защита на данните, обвързващи служителите, които имат достъп до лична информация.
 • С трети страни, чиито функционалности (напр. бисквитки от трети страни, уиджети, плъгини) са интегрирани в нашите продукти и услуги. За по-подробна информация, моля, вижте Раздел 7 („Функционалности и връзки към други уебсайтове“) на това Глобално известие за защита на данните.
 • С мрежи на социални медии, когато взаимодействате директно с такива платформи. За допълнителна информация, моля, вижте Раздел 7 („Функционалности и връзки към други уебсайтове“) на това Глобално известие за защита на данните.
 • С други трети страни с Вашето съгласие.
 • Както се изисква съгласно приложимото право или законна процедура, или за да отговорим на искания от правоприлагащи или правителствени агенции. Когато получаваме такива искания, ние ще следваме процедурата, изложена в нашите Обвързващи корпоративни правила (вижте Раздел 5 по-долу), където е приложимо.
 • Когато считаме, че разкриването е необходимо за защита на жизненоважните интереси на физически лица, за изпълнение на нашите Условия на ползване, за предпазване на Mastercard от щети или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаеми или действителни измамни или незаконни дейности.
 • В случай че продадем или прехвърлим цялата или част от нашата дейност или активи. В случай че възникне такава продажба или прехвърляне, ние ще полагаме разумни усилия, за да инструктираме приобретателя да използва личната информация, която сте ни предоставили, по начин, съответстващ на нашето Глобално известие за защита на данните. След такава продажба или прехвърляне можете да се свържете с организацията, на която сме прехвърлили Вашата лична информация, с всякакви запитвания относно нейното обработване.

Преди прехвърлянето или споделянето на лична информация (включително достъп до лична информация), ние изискваме подходяща защита на сигурността и поверителността на информацията в споразумения с трети страни. Ние управляваме цялостна програма за управление на риска на трети страни и извършваме подходяща надлежна проверка като част от нея.

Ако се намирате на територията на континентален Китай, можете да се свържете с нас, както е посочено в раздела по-долу: „Как да се свържете с нас“, за да получите информация относно получателите трети страни, които действат в качеството на администратори на данни и с които споделяме Вашата лична информация. Такова споделяне винаги ще се извършва до необходимата степен и няма да надвишава или променя целите и средствата за обработка, за които първоначално сте се съгласили или въз основа на правно основание, различно от съгласие.

Преглед на резюме

4. Вашите права и възможности за избор

В зависимост от Вашата държава може да имате следните права или възможности за избор:

 • Правото да откажете събиране или използване на Ваша лична информация, включително използването на бисквитки и подобни технологии, използването на Ваша лична информация за маркетингови цели, подготовка на трансакционни данни за услуги в реално време, които Вашата банка или друга страна може да Ви предложи, и анонимизиране на Ваша лична информация за анализи на данни.
 • Правото на достъп до Вашата лична информация, да получите копие от нея, да поискате нейното коригиране, да ограничите или да възразите срещу нейното обработване или да поискате нейното изтриване, унищожаване или анонимизиране.
 • Правото да получите личната информация, която сте ни предоставили, за да я предадете на друга компания.
 • Правото да оттеглите всяко предоставено съгласие.
 • Когато е приложимо - правото да подадете жалба до Вашия компетентен надзорен орган или регулатор.

Вие или страна, упълномощена да действа от Ваше име, можете да упражните правата си в портала “Моите данни“ на Mastercard или като подадете заявка, както е описано в раздела “Как да се свържете с нас” по-долу.

Ако живеете в Съединените американски щати, може да имате допълнителни права, както е описано в нашето Допълнение за защита на данните за САЩ.

Може да имате определени права по отношение на Вашата лична информация, която съхраняваме, и определени възможности за избор относно типа на личната информация, която събираме от Вас, как я използваме и как комуникираме с Вас.

Ние няма да откажем, да начисляваме различни цени или да предоставяме различно ниво на качество на стоки или услуги, ако решите да упражните тези права, освен когато различната цена или ниво на качество на стока или услуга е свързано основателно със стойността на данни, които получаваме от Вас. В определени случаи може да не сме в състояние да Ви предоставим заявената от Вас стока или услуга, ако решите да упражните определени права.

Можете да изберете:

 • Да не предоставяте лична информация на Mastercard, като се въздържате от извършване на платежни трансакции или от изпращане на лична информация пряко до нас. Когато събираме лична информация от Вас, ние посочваме дали и защо е необходимо да ни я предоставяте, както и последствията, ако не я предоставите. Ако не предоставите лична информация, може да не е възможно да се възползвате от пълната гама продукти и услуги на Mastercard и може да не сме в състояние да Ви предоставим продукти или услуги на Mastercard, ако тази информация е необходима за тяхното предоставяне, или ако имаме законово задължение да я събираме във връзка с предоставянето на такъв продукт или услуга.
 • Да откажете събирането и използването на определена информация, която събираме за Вас с автоматизирани средства, когато посещавате нашите уебсайтове или използвате нашите приложения. В някои юрисдикции можете да упражните своя избор по отношение на използването на бисквитки и подобни технологии, като кликнете върху банера „Управление на бисквитки“, представен в долния десен ъгъл на уебсайтовете на Mastercard. Вашият браузър може да Ви укаже как да бъдете уведомени и да откажете поставянето на определени типове бисквитки на Вашето устройство. Имайте предвид, че без определени бисквитки може да не сте в състояние да използвате всички функции на нашите уебсайтове, приложения или онлайн услуги.
 • Да откажете определени употреби на информация, която събираме за Вас с автоматизирани средства, когато посещавате уебсайтове на трети страни и взаимодействате с нашите реклами. Може да използваме доставчици на услуги, за да показваме реклами на уебсайтове на трети страни. Тези реклами може да са персонализирани и представени въз основа на използването на данните, които ние и нашите партньори сме събрали на нашите уебсайтове и приложения. Освен това някои от нашите доставчици на услуги и партньори могат да събират информация за Вашите онлайн дейности с течение на времето и на уебсайтове на трети лица, за да персонализират и да представят тези реклами. Рекламите на Mastercard понякога се доставят с икони, които помагат на потребителите (i) да научат повече за това как се използват техните данни и (ii) да направят избор, който могат да имат по отношение на използването на техни данни. Моля, щракнете където е приложимо върху иконата в нашите целеви реклами, за да научите за възможността да откажете или да ограничите използването на поведението Ви при сърфиране за рекламни цели. Можете също така да упражните своя избор по отношение на използването на бисквитки и подобни технологии, като натиснете банера „Управление на бисквитки“, представен в долния десен ъгъл на нашите уебсайтове.
 • Да ни кажете да не Ви изпращаме маркетингови имейли, като кликнете върху връзката за отписване, съдържаща се в маркетинговите имейли, които получавате от нас, или като се свържете с нас, както е посочено по-долу. Можете също така да откажете получаването на маркетингови имейли от Mastercard, като щракнете тук.
 • За да откажете анонимизирането на Вашата лична информация за извършване на анализи на данни, моля, щракнете тук.

В зависимост от държавата, в която се намирате, може да имате право:

 • Да поискате достъп до и да получите информация за Вашата лична информация, която съхраняваме, да поискате актуализиране и коригиране на неточности във Вашата лична информация, да поискате ограничаване на или да възразите срещу обработването на Вашата лична информация, да поискате анонимизиране, унищожаване или изтриване на информацията, както е приложимо, или да упражните правото си на преносимост на данните, за да прехвърлите лесно Вашата лична информация на друга компания. Освен това може да имате право да подадете жалба до надзорен орган, включително във Вашата страна на обичайно местопребиваване, месторабота или място на предполагаемото нарушение.
 • Да оттеглите по всяко време и безплатно всяко съгласие, което сте ни предоставили преди това във връзка с обработването на Ваша лична информация. Ще изпълним Вашите предпочитания в бъдеще и това няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето на Вашето съгласие.

Ако живеете в Съединените американски щати, може да имате допълнителни права, както е описано в нашето Допълнение за защита на данните за САЩ.

За информация относно броя на заявките относно защитата на личните данни, обработвани от Mastercard съгласно законите за защитата на личните данни в световен мащаб, моля, прегледайте раздела „Доклад за моите данни“ на портала „Моите данни]“.

Можете да откажете определено обработване на Вашата лична информация, напр. чрез нашата уеб страница за отказ.

Имайте предвид, че този списък може да не е изчерпателен, което означава, че може да имате допълнителни права според Вашите местни закони. В допълнение, горепосочените права може да бъдат ограничени при определени обстоятелства от местните законови изисквания.

За актуализиране на Вашите предпочитания, да поискате от нас да премахнем Вашата информация от нашите пощенски списъци или да изпратите искане за упражняване на Вашите права съгласно приложимото право, свържете се с нас, както е посочено в раздела по-долу: „Как да се свържете с нас“.

Разработихме портала на Mastercard „Моите данни“, за да улесним упражняването на Вашите права. Вие или страна, упълномощена да действа от Ваше име, можете да упражните правата си в портала „Моите данни“ на Mastercard или като подадете заявка, както е описано в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

Ако не отговаряме на Вашите очаквания при обработването на Ваша лична информация или желаете да подадете жалба относно нашите практики за защита на данните, моля, да ни информирате, тъй като това ни дава възможност да коригираме проблема. За да ни помогнете да отговорим на Вашето искане, моля, изпратете ни подробна информация за проблема. Опитваме се да прегледаме и да отговорим на всички оплаквания в разумен срок и съгласно изискванията на приложимото законодателство.

За да научите повече за сертифицирането на APEC и за достъп до Разрешаване на спорове, моля, кликнете върху печата TRUSTe.

Преглед на резюме

5. Трансфери на данни

Mastercard е глобална компания. Можем да предаваме Вашата лична информация в Съединените американски щати и на други държави, които може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която сте предоставили информацията първоначално, но ние ще осигурим защита на Вашата лична информация в съответствие с това Глобално известие за защита на данните или по друг начин, за който ще бъдете уведомени.

Ние спазваме приложимите законови изисквания като осигуряваме подходящи гаранции за предаването на лична информация в държави, различни от държавата, в която се намирате. Ако се намирате в ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария, ние ще прехвърлим Вашата лична информация в съответствие с решенията относно адекватното ниво на защита на данните, Обвързващи корпоративни правила, стандартни договорни клаузи и други механизми за трансфер на данни.

Вижте списъка на държавите, за които Европейската комисия е издала решение за адекватност тук; Вижте списъка на държавите, за които правителството на Обединеното кралство е издало решение за адекватност тук: Вижте списъка на държавите, за които Швейцарският федерален съвет е издал решение за адекватност тук.

Описаните в това Глобално известие за защита на данните практики на Mastercard за защита на личните данни са в съответствие със системата на APEC за Трансграничните правила за защита на личните данни (Cross Border Privacy Rules, CBPR). Системата CBPR на APEC осигурява рамка за организациите, с цел осигуряване защита на личната информация, предавана между участващите в APEC икономики. Повече информация за рамката на APEC можете да намерите тук.

Mastercard е глобална компания. Ние може да предаваме личната информация, която събираме за Вас, на получатели в държави, различни от Вашата държава, включително Съединените американски щати, в които се намира нашето главно управление Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която сте предоставили първоначално информацията. Когато предаваме Вашата лична информация на други държави, ние ще осигурим нейната защита, както е описано в това Глобално известие за защита на данните, както Ви е оповестено към момента на събирането на данни или както е описано в нашето известие за защита на данните, приложимо за специфична програма.

Ние спазваме приложимите законови изисквания, включително получаване на съгласие, ако се изисква, като осигуряваме подходящи гаранции за предаването на лична информация в държави, различни от държавата, в която се намирате. По-конкретно, ние създадохме и прилагаме Обвързващи корпоративни правила („ОКП“), които са признати от органите за защита на данните в ЕИП като осигуряващи адекватно ниво на защита на личната информация, която обработваме в световен мащаб. Копие от нашите ОКП за ЕИП е налично тук. [По същия начин разчитаме на ОКП за Обединеното кралство за предаването на лична информация извън Обединеното кралство. Копие от нашите ОКП в Обединеното кралство е налично тук.

Можем също така да прехвърлим лична информация в държави, за които са издадени решения за адекватност (вижте списъка на държавите, за които Европейската комисия е издала решение за адекватност тук; вижте списъка на държавите, за които Швейцарският федерален съвет е издал решение, че осигуряват адекватно законодателство за защита на данните тук), използване на договорни защити за прехвърляне на лична информация на трети страни, като Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия или техния еквивалент съгласно приложимото законодателство, или разчитане на други механизми за прехвърляне на данни, ако е приложимо. В зависимост от Вашата държава, можете да се свържете с нас, както е посочено в раздела по-долу: „Как да се свържете с нас“, за да получите копие от предпазните мерки, които използваме за прехвърляне на лична информация извън Вашата юрисдикция.

Освен това, практиките за поверителност на Mastercard, описани в това Глобално известие за защита на данните, са в съответствие със Системата за трансгранични правила за защита на личните данни (CBPR) на APEC. Системата CBPR на APEC осигурява рамка за организациите, с цел осигуряване защита на личната информация, предавана между участващите в APEC икономики. Повече информация за рамката на APEC можете да намерите тук.

Ако се намирате в континентален Китай, Вие разбирате, че може да прехвърлим личната информация, която събираме за Вас, на получатели в държави или региони, различни от континентален Китай, включително Mastercard International Incorporated в Съединените американски щати, Mastercard Asia/Pacific Pte. Ограничено в Сингапур и до други свързани дружества, както е посочено тук. Когато извършваме международни трансфери на лична информация, ние винаги ще гарантираме спазването на изискванията, посочени в приложимите закони.

Преглед на резюме

6. Как защитаваме Вашата лична информация

Ние поддържаме подходящи предпазни мерки за сигурност за защита на Вашата лична информация и я съхраняваме само за ограничен период от време.

Сигурността на Вашата лична информация е важна за Mastercard. Ние се ангажираме да защитаваме информацията, която събираме. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени за защита на личната информация, която предоставяте или събираме, срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. Използваме SSL криптиране на някои от нашите уебсайтове, от които предаваме определена лична информация.

В случай на нарушение на нашите предпазни мерки за сигурност, ние ще оценим степента на щетата (ако има такава) за физическите лица и ще спазваме задълженията за докладване и уведомяване в съответствие с приложимото законодателство.

Ние също така предприемаме мерки за изтриване на Ваша лична информация или за нейното съхранение във форма, която не позволява да бъдете идентифицирани, когато тази информация вече не е необходима за целите, за които я обработваме, освен ако не сме задължени по закон да пазим тази информация за по-дълъг период. Когато определяме периода на запазване, ние вземаме предвид различни критерии, като типът на продуктите и услугите, поискани от или предоставени на Вас, естеството и продължителността на нашите взаимоотношения с Вас, възможно повторно записване за нашите продукти или услуги, въздействието върху услугите, които Ви предоставяме, ако изтрием информация от или за Вас, задължителни периоди на запазване, предвидени от закона, и давностния срок.

Преглед на резюме

7. Функционалности и връзки към други уебсайтове

Нашите уебсайтове може да включват връзки към уебсайтове на трети страни, инструменти за социални медии, приложения или приставки, позволяващи споделяне на уеб съдържание, включително IP адрес, с трети страни и доставчици на социални медии. Тези доставчици на социални медии могат да научат за Вашето посещение, дори ако не сте вписани в акаунта си в социалните медии или ако нямате акаунт при тях. Когато посетените или използваните от Вас уебсайтове или функционалности, до които има връзка, не са притежавани или контролирани от Mastercard, ние Ви препоръчваме да прегледате техните уведомения или политики за защита на данните.

Нашите уебсайтове може да предоставят връзки към други уебсайтове за Ваше удобство и информация. Нашите уебсайтове може също така да съдържат определени функционалности, за които си сътрудничим с други юридически лица. Тези юридически лица могат да научат за Вашето посещение, независимо дали Вие сте използвали тези функционалности или не. Тези уебсайтове и функционалности, които могат да включват инструменти за социални мрежи и инструменти за геолокация, функционират независимо от Mastercard и са идентифицирани ясно като такива. Когато посетените или използваните от Вас уебсайтове или функционалности, до които има връзка, не са притежавани или контролирани от Mastercard, ние Ви препоръчваме да прегледате техните политики за защита на данните.

Mastercard Ви предлага възможността да споделяте, да препращате към или да споменавате неща в социалните медии за продукти и услуги на Mastercard. Например, може да „харесате“ оферта чрез Вашия акаунт във Facebook или да „туитнете“ оферта чрез Twitter. Когато посетите уебсайт с бутон за социални медии, Вашият браузър установява директна връзка с този доставчик на социални медии, до който се прехвърлят данни относно Вашето посещение, включително IP адрес. Ако имате акаунт при доставчика на социални медии, доставчикът може да направи връзка между Вашето посещение и акаунта Ви, дори и да не сте вписани в този акаунт.

Можете също така да изберете да използвате определени функционалности на нашите уебсайтове, които може да бъдат достъпни чрез или за които си сътрудничим с други лица, които не са свързани в друго отношение с Mastercard. Тези функционалности, включително инструментите за геолокация, се управляват от трети лица и са идентифицирани ясно като такива. Доставчици на социални медии, като Facebook и Twitter, и такива други трети страни, са независими от Mastercard и не споделят непременно същата политика относно защитата на личните данни като Mastercard. Моля, проверете техните известия за защита на данните, ако решите да използвате услугите им и проверете настройките на акаунта си в социалните медии, ако искате да деактивирате определени функционалности.

Преглед на резюме

8. Защита на данните на деца

Продуктите и услугите на Mastercard не са насочени към, няма вероятност да бъдат достъпни от и не са предназначени за деца под 16 или 18-годишна възраст, в съответствие с приложимото законодателство.

Продуктите и услугите на Mastercard не са насочени към, няма вероятност да бъдат достъпни от и не са предназначени за деца. Въпреки това, Mastercard може да обработва лична информация за деца под 16 или 18-годишна възраст със съгласието на родителя или настойника и със съгласието на детето, където е необходимо, или въз основа на друго правно основание в съответствие с приложимото законодателство. Ако научите, че Mastercard обработва лична информация на деца в нарушение на това Известие за поверителност, можете да ни уведомите на privacyanddataprotection@mastercard.com.

Преглед на резюме

9. Актуализации на това Глобално известие за защита на данните

Настоящото Глобално известие за защита на данните може да бъде актуализирано периодично, за да отрази промените в нашите практики за защита на данните.

Това Глобално известие за защита на данните може да бъде актуализирано периодично, за да бъдат включени промените в нашите практики за лична информация. Ще публикуваме на видно място известие на съответните уебсайтове, за да Ви уведомим за всякакви съществени или значителни промени в нашето Глобално известие за защита на данните преди да влязат в сила и ще посочим в горната част на Известието кога е било актуализирано за последен път. При определени обстоятелства може да поискаме Вашето съгласие, ако актуализираме нашето Глобално известие за защита на данните.

Преглед на резюме

10. Как да се свържете с нас

Можете да изпратите имейл до нашия Глобален офис по защита на данните (Global Privacy Office) на адрес: privacyanddataprotection@mastercard.com. Можете също така да подадете искане за упражняване на Вашите права върху Вашата лична информация в портала „Моите данни“ на Mastercard или като ни изпратите имейл на: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Ако имате въпроси, коментари или оплаквания относно това Глобално известие за защита на данните и нашите практики за защита на данните или искате да актуализирате предпочитанията си за защита на данните, моля, изпратете ни имейл на адрес: privacyanddataprotection@mastercard.com или ни пишете на адрес:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA (САЩ)

Ако пребивавате в щат в Съединените американски щати, който признава правата за защита на личните данни съгласно закона, можете да упражните правата си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, като подадете искането си в портала „Моите данни“ на Mastercard, като ни изпратите имейл на: privacyanddataprotection@mastercard.com или се обадите на нашия безплатен номер: 1-833-244-4084. За повече информация относно упражняването на тези права, моля, вижте нашето Допълнение за защита на данните за САЩ.

Ако се намирате в Квебек, Канада, можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данните на privacyanddataprotection@mastercard.com. За запитвания относно Вашата карта Mastercard и Вашата покупка, трябва да се свържете с Вашата финансова институция или съответния търговец. Повече информация за това как да се свържете с тях можете да намерите на съответните им уебсайтове.

Ако се намирате в ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария, Mastercard Europe SA е юридическото лице, което отговаря за обработването на Вашата лична информация (наричана администратор на личните данни). Можете да подадете Вашето искане за упражняване на Вашите права върху Вашата лична информация в портала „Моите данни“ на Mastercard или като ни изпратите имейл на: privacyanddataprotection@mastercard.com, или ни пишете на:

Europe Data ProtectionOfficer (Длъжностно лице по защита на данните за Европа)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgium (Белгия)

Ако се намирате в Бразилия, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento е юридическото лице, което отговаря за обработването на Вашата лична информация. Можете да подадете Вашето искане за упражняване на Вашите права върху Вашата лична информация в портала „Моите данни“ на Mastercard или да ни изпратите имейл на: privacyanddataprotection@mastercard.com или ни пишете на адрес:

Brazil Data Protection Officer (Длъжностно лице по защита на данните за Бразилия)
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
São Paulo/SP
Brasil (Бразилия)
CEP 04794-000

Ако се намирате в Азиатско-тихоокеанския регион (без континентален Китай), Близкия изток или Африка, Mastercard Asia Pacific Pte. Ltd. е юридическото лице, което отговаря за обработването на Вашата лична информация. Можете да подадете Вашето искане за упражняване на Вашите права върху Вашата лична информация, като ни изпратите имейл на: privacyanddataprotection@mastercard.com, като се обадите на нашия безплатен номер, посочен тук или ни пишете на:

Asia Pacific, Middle East and Africa Data Protection Officer (Длъжностно лице по защита на данните за Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия изток и Африка)
Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd
3 Fraser Street, DUO Tower, Level 17
Singapore (Сингапур) 189352

Ако се намирате в Южна Африка, можете също да изпратите жалбата си до Регулаторния орган за данните на Южна Африка на следния:

Имейл: complaints.IR@justice.gov.za
По пощата: PO Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017
Уебсайт: https://www.justice.gov.za/inforeg/

Ако се намирате в континентален Китай, Mastercard Shanghai Business Consulting Ltd. е юридическото лице, което отговаря за обработването на Вашата лична информация. Можете да изпратите Вашето искане за упражняване на Вашите права във връзка с Вашата лична информация, като ни изпратите имейл на адрес: privacyanddataprotection@mastercard.com или ни пишете на:

China Data Protection Officer (Длъжностно лице по защита на данните за Китай)
Room 2907-14, Part of 29/F Tower 2
Shanghai IFC, 8 Century Avenue
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Преглед на резюме