Skip to Content

Въведение

Mastercard Europe SA (Mastercard или ние) Ви предоставя www.mastercard.bg (сайтът на Mastercard) за ваша лична информация, за образователна и развлекателна употреба. Чувствайте се свободни да сърфирате, да теглите или по друг начин да използвате сайта на Mastercard. С достъпването и използването на сайта на Mastercard , вие се съгласявате с настоящите общи условия без ограничения. Ако не сте съгласни с настоящите общи условия, моля не използвайте сайта на Mastercard.

Съдържание

Право на използване на съдържанието на сайта.

За вашите лични нужни, Ние Ви предоставяме лимитиран, неизключителен, отменяем лиценз да преглеждате, споделяте, принтирате или теглите всякакво съдържание, описано по-долу от сайта на Mastercard. Вие нямате право да лицензирате, препубликувате, разпространявате, копирате, присвоявате, сублицензирате, трансферирате, продавате, изготвяте производни или по друг начин използвате всяко съдържание от сайта на Mastercard. Никаква част от съдържанието не може да бъде използвана под друга форма, включвана в електронна или механична система за извличане на информация, различна от тази за лично ползване. Нямате право да достъпвате или използвайте сайта на Mastercard по какъвто и да е начин, който би могъл или има за цел да повреди сайта или който и да е сървър или мрежа, която е в основната на сайта на Mastercard, както и да пречите на използването на сайта от други потребители. Също така получавате лимитирани, отменяеми и неизключителни права да създавате хиперлинкове към сайта или неговото съдържание, стига линка да не описва Mastercard или неговите продукти или услуги по грешен, заблуждаващ, пренебрежителен или по друг осмиващ начин или да предлагате спонсорство или одобрение на вашия сайт, страница или съдържание от Mastercard. Възможно е да не можете да използвате автоматични системи (в това число роботи, паяци и други) за да достъпвате до Сайта. Вие се съгласявате, че няма да събирате персонална информация за други потребители на сайта или да продавате или по друг начин да ползвате такава информация.

С изключение на ограничените права, изрично предоставени тук, всички права и интереси към сайта и цялото му съдържание са изключителна собственост на Mastercard.

MASTERCARD ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ОТКАЗВА ДОСТЪП ДО ТОЗИ САЙТ ДО ВСЕКИ, БЕЗ ПРЕДОПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВСЯКАКВИ ПРИЧИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА НАРУШАВАНЕ НА НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПОВОД ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРАВА.

Промени в сайта на Mastercard и общите условия.

Mastercard си запазва правата да променя или модифицира съдържанието, материалите или информацията, появяващи се или във връзка с този сайт, включително и общите условия, по всяко време без да Ви уведомява. Mastercard може по всяко време да преправи настоящите общи условия, с ъпдейт на настоящия пост. Вие сте обвързани от такива редакции и съответно трябва да посещавате страниците и от време на време да разглеждате настоящите Общи условия.

Интелектуална собственост

Съдържанието в сайта на Mastercard е защитено от приложимите закони уреждащи авторското право, както и е собственост на Mastercard или е използвано от Mastercard, посредством лиценз или друг вид позволение. Всеки текст, форматиране, включително, без ограничение селекция, координация и подредба на материалите в сайта на Mastercard, всички картинки, графики, анимации, инструменти, уиджети, апликации, реклами, видеа, музика, звуци, статии, креативни материали, снимки, марки, марки на услуги, търговски имена и лога, както и всички други материали и информация в сайта са обект на интелектуална собственост на Mastercard и неговите филиали, техните лицензодатели и лицензополучатели (наричано за краткост Съдържание). Вие не можете да копирате, преработвате, декомпилиране, разглобявате, модифицирате, репоствате в други сайтове, фреймвате, да променяте или по друг начин да разпространявате, преразпределяте, лицензирате, сублицензирате или да трансферирате по друг начин това съдържание. Нищо съдържащо се на сайта на Mastercard не бива да се тълкува като предоставяне, или по друг начин даване на лиценз или позволение за използването на марката Mastercard, правата върху интелектуалната собственост или всеки друг материал, като такова позволение може да бъде дадено от Mastercard само писмено. Марките, логата, търговските имена и услуги, независимо дали са регистрирани или не (общо „Търговски марки“), визуализирани на сайта на Mastercard са търговски марки на Mastercard и неговите партньори. Без писмено разрешение на Mastercard или трета страна, която притежава съответните права върху марката, нищо от съдържанието на сайта на Mastercard, не бива да бъде тълкувано като предоставяне по подразбиране или по какъвто и да е друг начин, на лиценз или право да се използва каквато и да е търговска марка, визуализирана в сайта на Mastercard, без писмено разрешение на Mastercard или трета страна.

Всяко непозволено използване на тези материали за търговски цели, ще наруши правата върху интелектуалната собственост на Mastercard и ще бъде обект на законните способи за защита на Mastercard.

Жалби за авторски права

При опериране в сайта, Mastercard може да е играе ролята на „доставчик на услуги“и да предлага услуги в качеството си на онлайн доставчик на материали и линкове към уебсайтове на трети страни. В резултат на това, материали, притежавани от трети страни, които Mastercard не притежава или контролира, могат да бъдат трансферирани, запазвани, достъпвани или по друг начин достигани, чрез използването на сайта. Mastercard въвежда определени законови процедури свързани със твърдения за нарушаване на авторски права възникнали при ползването на сайта, както и е приело политика, която предоставя моментално премахване на всякакво съдържание или блокиране на всеки потребител, за който е установено, че нарушава правата на Mastercard или трети лица, или по някакъв начин е нарушило законите за интелектуална собственост или настоящите общи условия. В случай, че смятате, че някой материал, достъпен чрез сайта, нарушава интелектуални права, трябва да уведомите Mastercard. Mastercard ще отговори възможно най-бързо за премахване и отнемане на достъп до материала, за който е подадена жалбата и ще се опита да разреши спора между страната, която уведомява и предполагаемия нарушител, предоставил съдържанието. Вашите уведомления може да изпращате до Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgium, Attn: Legal Department.

В случай на жалба, моля предоставете следното:

  1. Идентифицирайте обекта на интелектуална собственост, за който смятате, че правата са нарушени;
  2. Идентифицирайте материала на сайта, за които твърдите, че са нарушени авторски права, с достатъчно детайли, така че Mastercard да го намери в сайта;
  3. Изявление от Вас, описващо вашите виждания относно това защо, използването на материала представлява нарушение на авторските права на собствениците, на агента или представлява нарушение на закона;
  4. Изявление от Вас, с което декларирате, че предоставената информация в изявлението описано в точка 3 е точна и вярна, че Вие сте собственик на авторските права или сте упълномощен да действате от името на собственика;
  5. Вашия адрес, телефонен номер и email адрес и
  6. Ваш физически или електронен подпис.

Интерактивни форуми и групи за обратна връзка

Потребителски становища и поведение

Като ползвател на нашия сайт, Вие можете да изпращате коментари, които могат да се състоят от текстово съдържание, снимки, видеоклипове, аудио файлове друг вид съдържание и линкове до съответното съдържание, стига това да е разрешено от Сайта (наричани още „Потребителски изявления). Вие носите пълна отговорност за вашите изявления и последиците от публикуването им. Във връзка с Потребителските изявления, Вие потвърждавате и гарантирате, че Вашата публикация е оригинална и Ви принадлежи, или притежавате лиценз, права, съгласия и разрешения за използването им и упълномощавате Mastercard да използва някои или всички изявления във всички медии, без териториални или времеви ограничения и без обезщетение, както и че Mastercard има всички необходими съгласия за събиране, използване и разкриване на всяка лична информация, изображения или подобни, съдържащи се или визуализирани чрез Потребителски изявления, за да се даде възможност за включване и използване на Потребителските публикации по начина, предвиден от Сайта и настоящото споразумение. Вие се съгласявате, че чрез Потребителските си изявления не представяте материали, които са със защитени авторски права, обект на търговска тайна или материали чиито собственик е трета страна, или които са с ограничено право на поверителност и публичност, освен ако не сте собственик на такива права или нямате разрешение от техния законен собственик и необходимото съгласие от всички физически лица, чиято лична информация се съдържа в тези материали, да публикувате материала и да предоставите на Mastercard всички права описани тук. Освен това, Вие гарантирате и се съгласявате, че ще оповестите съществуването на патентна регистрация или висяща процедура за патентна регистрация, свързана по всякакъв начин с Вашето Потребителско изявление.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че между Вас и Mastercard не се установява поверителна връзка или задължение за поверителност или конфиденциалност относно Потребителските изявления, въпреки всяко твърдение за обратното, противоречащо на Потребителското изявление и всички свързани с него материали.

Собственост и използване на потребителските публикации

Чрез публикуване на Потребителски публикации, Вие се съгласявате, че предоставяте на Mastercard, в целия свят непрекъснат, освободен от лиценз, напълно безплатен, неотменим, подлицензируем, изключителен лиценз върху Потребителската си публикация (включващо авторски права, патент и право на търговска марка), включително правото за редактиране, промяна, създаване на производни и всякакви концепции или идеи, съдържащи се в Потребителската публикация, включително документи, произведения на изкуството, изявления, чертежи, очертания, доказателства, визуализации, фотографии, кадри, кадри отпадни от монтаж, музикални файлове, аудио и видео кадри, дискове, в печатна или електронна форма, произведени или създадени от Вас като част от Потребителското изявление. Лицензът, който предоставяте на Mastercard включва правото на Mastercard и неговите дизайнери да репродуцират Потребителската публикация, да изготвят други продукти, използвайки публикацията, да комбинират публикацията с други публикации, да променят, превеждат, дистрибутират копия, визуализират, изпълняват, лицензират и учредяват авторски права върху трансферираните материали чрез Потребителското изявление, на територията на целия свят, и чрез всяка медия, която съществува в момента или ще съществува в бъдеще. Например, гореописаните права позволяват на Mastercard и неговите дизайнери да използват само определени части от Вашата публикация, да записват или променят всички аудио записи или визуални елементи, които Вие предоставяте, да преправят Вашето изявление и или да инкорпорират други материали във вашата публикация, независимо дали създадени от Mastercard или лицензирани от други. Ако създадем други произведения, използвайки Вашата публикация, тези произведения ще бъдат наша собственост и ще бъдат използвани в съответствие с настоящите указания, без това да подлежат на вашето одобрение.

Чрез публикуване на Потребителско изявление, Вие се съгласявате и приемате, че не предявявате никакви авторски или „морални“ права, или искове, произтичащи от изменението от наша страна на Вашата публикация или снимки, кадри, илюстрации, изявления или други произведения включени във вашата публикация. Също се съгласявате, че упълномощавате Mastercard като свой представител по отношение на Потребителското изявление, като му давате правото да изпълнява и доставя всички документи на ваше име и за ваша сметка, правото да използва Вашата публикация, че давате разрешение на Mastercard да притежава и пази правата върху производни произведения, създадени от вашата публикация, както и да премахне Вашето изявление от всички сайтове или форуми.

При поискване от Mastercard, Вие ще изпълните и доставите такъв допълнителен документ за лиценз, чрез който да може да се докаже възможността на Mastercard да използва публикацията, както намери за добре и че „Моралните права на авторите“ са отменени съгласно настоящите Общи условия. В случай, че Mastercard не поиска гореописаният документ за лиценз, това не се счита за отказ от правата на Mastercard, като в бъдеще Mastercard може да поиска такъв документ.

Публикации и потребителско мнение (фийдбек)

От време на време може да поискаме от Вас вашето мнение за сайта, продуктите и услугите, предлагани чрез сайта на Mastercard. Всички комуникации или материали, който предавате или публикувате, ще бъдат (а) третирани като неконфиденциални и непатентовани от Mastercard, (б) ще станат собственост на Mastercard и Mastercard ще притежава всички права и интереси върху тях, както и (в) ще бъдат използвани от Mastercard и свързаните с него лицензополучатели, както намерят за добре, без да имат насрещни задължения за това, да дължат компенсации или да имат друга отговорност към Вас. Подобна употреба може да бъде с каквато и да е цел, включително, но не само възпроизвеждане, разкриване, предаване, публикуване, излъчване и публикуване изцяло или частично, по всякакъв носител и какъвто и да е начин, вече известен или по-късно разработен на този сайт. Независимо от гореизложеното, Mastercard поддържа политика да не приема или обсъжда никакви идеи, предложения или материали от обществеността по отношение на своите продукти и услуги (публикации) и следователно Вие не трябва да правите никакви публикации до Mastercard чрез комуникации извършени чрез този сайт. Въпреки това, ако ни изпратите такава Публикация, независимо от нашата молба да не го правите, същата, незабавно ще стане собственост на Mastercard и Mastercard ще притежава всички права и интересни свързани с нея. Освен това Mastercard ще има правото да използва публикацията както поиска, включително но не само да разработи и пусне на пазара продукти и услуги. Mastercard не носи отговорност за такова използване или разкриване на такава Публикация или за прилики между Публикацията и бъдещи услуги и стоки, предлагани от Mastercard.

Търговци и търговски предложения

Търговците могат да предоставят на Mastercard определени отстъпки, намаления или преференциални условия (например безплатна доставка) при покупка на стоки или услуги (Оферти), които ще бъдат достъпни на сайта на Mastercard. Подобни оферти са обект на настоящите общи условия и могат да бъдат променяни без уведомление до Вас. Mastercard не носи отговорност за евентуална ваша загуба или претърпени вреди в следствие от взаимодействие между вас и търговец по повод предлаганите оферти. С изключение на изложеното тук, всички въпроси, включително но не само доставка на стоки и услуги, рекламации или гаранции са единствено и строго между Вас и конкретните търговци. Вие се съгласявате, че Mastercard не гарантира за търговците и услугите, предлагани от тях чрез неговия сайт.

Томболи и промоции

От време на време ние ви предлагаме определени томболи и промоции организирани от Mastercard. Всички томболи и промоции са уредени в официалните правила на конкретната томбола или промоция и всички приложими закони, разпоредби и устави.

Съдържание и връзки на трети страни към други уеб сайтове

Сайтът на Mastercard може да съдържа съдържание и линкове от уебсайтове на трети страни, които са независими от този сайт. Съдържанието и линковете на трети страни са включени единствено за удобство на потребителите и не представляват одобрение или гаранция от Mastercard. Нещо повече, Mastercard не носи отговорност за точността, пълнотата или надеждността на информацията на трети страни, или на продуктите или услугите, предлагани или продавани чрез свързаните уебсайтове, като Вие поемате пълна отговорност при използването на информация от трети страни. Всички споразумения, транзакции или други договорености, направени между Вас и такава трета страна, се правят единствено на Ваш риск. Когато кликнете върху връзка на трета страна, ще напуснете сайта Mastercard. Информацията, която изпращате в сайта, няма да бъде събирана и съхранявана от Mastercard и ще бъде обект на политиката за поверителност на съответния сайт. Моля преглеждайте политиката за поверително и общите условия на сайтовете за повече информация относно практиките за събиране на лични данни.

Политика за поверителност

Mastercard признава важността на спазването на поверителността на потребителите, които избират да се възползват от програмите и информацията, предлагани от нашите уеб сайтове. Глобалното известие за поверителност на Mastercard (посочено по-долу), представя общ преглед на това, което можете да очаквате, когато се регистрирате в някоя от нашите програми или просто прегледате сайта на Mastercard. Различни или специфични за програмата политики за поверителност могат да бъдат приложими за конкретните държави или конкретни страници на програмата. Моля прегледайте линка отдолу на всяка страница за приложимата версия на нашата политика за поверителност. Моля натиснете тук за да прегледате нашата Политика за поверителност.

Освобождаване от отговорност

Вие се съгласявате, че освобождавате от отговорност Mastercard и неговите бизнес партньори, персонал и филиали за каквато и да е загуба, рекламация и разходи, включително, че няма да търсите адвокатски такси и разходи, свързани или с нарушението на тези условия за ползване или с използването на Сайта. Вие освобождавате от отговорност Mastercard срещу всеки иск или дело, заведени срещу Mastercard, произтичащи от или във връзка с нарушения на авторски права или друг вид интелектуална собственост, права на трети страни, включени във Ваша Потребителска публикация или всякакъв друг вид нарушение на договорните задължения, свързани с Вашето Потребителско изявление.

Отказ от гаранции

Mastercard полага необходими усилия за да гарантира, че всички материали на този сайт са верни, въпреки това точността не може да бъде напълно гарантирана и Mastercard не поема отговорност за точността, пълнотата или достоверността на всяка информация, съдържаща се в този сайт.

САЙТЪТ НА MASTERCARD И ЦЯЛОТО НЕГОВО СЪДЪРЖАНИЕ СА ДОСТАВЕНИ ДО ВАС „КАКТО Е“ И „КАТО НАЛИЧНО“ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗЯВАНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, СА ТУК ОПИСАНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА, НЕНАРУШАВАНЕ, КАЧЕСТВО НА ИНФОРМАЦИЯ И СПОСОБНОСТ ЗА КОНКРЕТНАТА ПРИЧИНА. НИКОЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕНА ОТ ВАС ОТ MASTERCARD ЧРЕЗ САЙТА НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ТЪЛКУВА КАТО ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ДЕТАЙЛНО ОПИСАНА ТУК. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ САЙТА НА MASTERCARD НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПНОСТТА НА САЙТА, НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ САЙТА ЩЕ ОПЕРИРА БЕЗ ГРЕШКИ И В СЛУЧАЙ НА ТАКИВА СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, КАКТО И ЧЕ САЙТА НА MASTERCARD НЕ СЪДЪРЖА КОМПОНЕНТИ КОИТО МОГАТ ДА ВИ НАВРЕДЯТ ИЛИ ВИРУСИ. ВИЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ НА ВАШ РИСК, ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЗТЕГЛЕНО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ПРИДОБИТО ОТ ТОЗИ САЙТ СЕ ИПОЗЛВА НА ВАШ РИСК, КАКТО И ВИЕ СТЕ НАПЪЛНО ОТГОВОРНИ ЗА ВРЕДИ ВЪРХУ СИСТЕМАТА НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР, ЗАГУБА НА ДАННИ СВЪРЗАНА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВРЕДИ НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ. НИЩО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА MASTERCARD (I) ЗА СМЪРТ ИЛИ ЛИЧНИ ТРАВМИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТТА МУ, (II) ЗА ИЗМАМА ИЛИ ИЗМАМНО ПРЕДСТАВЯНЕ, ИЛИ (III) ЗА ВСЕКИ ВЪПРОС, ЗА КОЙТО БИ БИЛО НЕЗАКОННО ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОПИТА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА MASTERCARD.

Отказ от вреди и ограничаване на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MASTERCARD ИЛИ НЕГОВИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ ДРУГ ВИД ВРЕДИ, КАКВИТО ВКЛЮЧВАТ, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ВРЕДИ ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩА УПОТРЕБА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗАГУБА НА БЪДЕЩИ ПЕЧАЛБИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, НЕБРЕЖНО ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ) ВЪЗНИКНАЛИ ОТ И ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО САЙТА НА MASTERCARD ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ДОРИ КОГАТО MASTERCARD ИЛИ НЕГОВИТЕ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ФИЛИАЛИ, СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА MASTERCARD КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ВРЕДИ, ЗАГУБИ И ПРИЧИНИ ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ПОРАЖДАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС, АКО ИМА ТАКАВА ИЛИ СТО ЛИРИ (£100) (КОЯТО СУМА Е ПО-МАЛКА), ЗА ДОСТЪП ИЛИ УЧАСТИЕ ВЪВ ВСЯКАКВА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С КОЙТО И ДА Е САЙТ НА MASTERCARD. НИЩО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА MASTERCARD (I) ЗА СМЪРТ ИЛИ ЛИЧНИ ТРАВМИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТТА МУ, (II) ЗА ИЗМАМА ИЛИ ИЗМАМНО ПРЕДСТАВЯНЕ, ИЛИ (III) ЗА ВСЕКИ ВЪПРОС, ЗА КОЙТО БИ БИЛО НЕЗАКОННО ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОПИТА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА MASTERCARD.

Неприложимост на условията за ползване по отношение на всяко споразумение за притежател на карта Mastercard.

Mastercard е водеща организация за разплащателни услуги. Mastercard не е финансова институция и не издава кредитни, дебитни, чекови или разплащателни карти от всякакъв тип. Вашата Mastercard е брандирана разплащателна карта, свързана с банката или финансовата институция, от която е издадена картата, а не директно с Mastercard. Всички въпроси или проблеми, свързани с вашата разплащателна карта или сметка следва да бъдат отправени към банката или финансовата институция, която е издала картата, не към Mastercard. Mastercard поддържа връзка с банката или финансовата институция, които издават картите, но тази връзка не се отнася за определени картодържатели или сметки за разплащателни карти.

Сайтът Mastercard се управлява от Mastercard Europe SA.

Разни

Настоящите Условия за ползване се тълкуват и изпълняват изключително в съответствие със законите на Англия, без да се прилагат каквито и да било принципи за конфликт на приложимо законодателство . Вие изрично се съгласявате, че всяко директно или индиректно действие, свързано с настоящите правила, ще бъде обект на съдебни действия въвсъдилищата на Англия. С настоящото се съгласявате и декларирате, че това ще бъде юрисдикцията относно всякакви действия свързани със сайта на Mastercard, вашият достъп или настоящите общи условия, както и за извън териториалното обслужване на процеса.

Съдържанието и софтуера от сайта на Mastercard могат да бъдат обект на експортна юрисдикция и юрисдикция за внос на други страни. Вие носите пълна отговорност за спазването на всички приложими закони и разпоредби за контрол върху износа, реекспорта и контрола на вноса от всички приложими юрисдикции. Нямате право, пряко или косвено да използвате, разпространявате, прехвърляте или предавате съдържание или софтуер от този сайт, независимо дали чрез пряк продукт или продукт от същия вид, софтуер, или друга техническа информация, чийто съдържание или софтуер са били инкорпорирани тук, освен в съответствие с всички приложими закони и разпоредби за износ и внос на всички съответни юрисдикции.

Настоящите общи условия за ползване може да не са Ви предоставени. Mastercard може да възложи своите права и задължения, посочени в настоящите Условия за ползване, по всяко време. В случай, че някоя разпоредба от настоящите Общи условия бъде счетена като незаконна, нищожна или неприложима, същата не следва да бъде прилагана към настоящите общи условия, но по никакъв начин не ограничава валидността и приложимостта на останалите разпоредби. С изключение на предвиденото тук, настоящите общи условия уреждат договорните отношения между Вас и Mastercard, към конкретния предмет. Някои разпоредби от настоящите Условия за ползване могат да бъдат заменени или добавени към правни уведомления или правила на конкретни страници, апликации, инструменти или други материали, до които имате достъп чрез сайта. Неспазването на каквато и да е разпоредба от настоящите Условия за ползване или каквито и да било допълнителни условия от страна на Mastercard, не се счита за отказ от тези разпоредби, нито от правото му да прилага такава разпоредба. Настоящите правила и свързаните с тях документи могат да бъдат приети по електронен път (в това число електронен или друг начин за демонстриране на съгласие), както и вашето приемане ще се счита за обвързващо между Вас и Mastercard. С настоящото се съгласявате, без ограничение, че няма да оспорвате валидността или приложимостта на настоящите Условия за ползване и на всички свързани с тях документи.

Обслужване на клиенти и информация за контакт
Mastercard Europe
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgium