Mastercard - Глобално уведомление за поверителност

Дата на влизане в сила: 6/6/2019

Mastercard International Incorporated и неговите подразделения (общо „Mastercard“) спазват поверителността Ви.Това Глобално уведомление за поверителност описва видовете Лична информация, която събираме, целите, за които събираме тази Лична информация, другите страни, с които можем да я споделяме, и мерките, които предприемаме, за да защитим сигурността на данните. В документа също така се описват Вашите права и възможности по отношение на Вашата Лична информация и как можете да се свържете с нас относно нашите практики за поверителност.

Моля, обърнете внимание, че ние действаме и от името и съгласно указанията на финансови институции, търговци и други партньори, които действат като администратори на данни, включително за обработка на платежни операции. Моля, направете справка с техните съответни политики за поверителност за повече информация относно обработката на Вашата лЛична информация в тези контексти.

Нашите практики за поверителност може да са различни в различните държави, в които работим, за да спазваме местните практики и законовите изисквания. Специфични уведомления за поверителност може да се прилагат за някои от нашите продукти и услуги. Моля, посетете уеб страницата или цифровия актив на конкретния продукт или услуга, за да научите повече за нашите практики за поверителност и информация във връзка с този продукт или услуга.

TRUSTe TRUSTe


1. Лична информация, която може да събираме

„Лична информация“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Примери за Лична информация включват: име, имейл адрес, IP адрес, номер на лична сметка и телефонен номер. Може да събираме следната Лична информация:

 • Информация за транзакции, като напр. номер на Вашата лична сметка, име и местоположение на търговеца, датата и общата сума на транзакцията и друга информация, предоставена от финансови институции или търговци, когато действаме от тяхно име.
 • Информация за продукти и услуги, като информация за регистрация и плащане, както и информация, касаеща конкретната програма, когато поискате продукти или услуги пряко от нас или участвате в маркетингови програми.
 • Информация за използване на уеб сайтове, устройства и мобилни приложения и подобна информация, събрана чрез автоматизирани средства, като "бисквитки" и подобни технологии.
 • Заявления за работа и свързана с тях информация, когато кандидатствате за работа при нас.
 • Информация за бизнес контакт с дружеството, когато работите за някой от нашите бизнес партньори.

За целите на настоящото Глобално уведомление за поверителност, „Лична информация“ означава всякаква информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Примери за Лична информация включват: име, имейл адрес, IP адрес, номер на лична сметка и телефонен номер. Можем да получим различни видове Лична информация, отнасяща се до Вас, в описаните по-долу ситуации.

Лична информация, която получаваме от финансови институции, търговци и други партньори във връзка с продукти или услуги на Mastercard

Като обработващ платежни транзакции и доставчик на свързани услуги, ние получаваме ограничено количество информация във връзка с Вашите платежни транзакции, като напр. номер на Вашата лична сметка, името и местоположението на търговеца, датата и общата сума на транзакцията. Важно е, че обикновено не е необходимо или събираме името на картодържателя или друга информация за контакт за обработване на платежни транзакции.

Освен това за определени продукти и услуги Вашите финансови институции, търговците, където извършвате дадена транзакция, или други партньори, могат да ни предоставят повече информация за Вас или ние можем да събираме такава информация пряко от Вас, за да Ви предоставим тези продукти и услуги от тяхно име, да подкрепяме дейността им или да извършваме дейности по обработване от тяхно име.

В горепосочените случаи действаме от името на и според указанията на финансови институции, търговци и други партньори, които действат като администратори на лични данни. Освен ако не е предвидено друго в закона, ние ще обработваме Ваша Лична информация за целите на обработване на платежни транзакции или за целите, договорени между Mastercard и финансовите институции, търговци и други партньори. Моля, направете справка в тяхната приложима политика за поверителност за повече информация относно обработването на Вашата Лична информация.

Лична информация, която събираме, когато пряко Ви предоставяме продукти и услуги на Mastercard

Mastercard може да Ви предоставя пряко продукти и услуги като маркетингови програми, програми за награди, електронни портфейли (eWallets), предплатени услуги, програми, оповестяващи местоположение и инструменти за биометрична идентификация. За да се възползвате от един или повече от тези продукти и услуги, можете да ни изпратите информация пряко чрез различни средства, включително: (i) на нашите уеб сайтове и цифрови активи, (ii) в отговор на маркетингови или други комуникации, (iii) чрез абониране за продукт или услуга на Mastercard, или (iv) чрез Ваше участие в оферта, програма или промоция. Възможно е да получим Лична информация за Вас и чрез използването на нашите продукти или услуги от дружества, които използват или улесняват нашите продукти или услуги, от обществено достъпни източници или от партньори - трети лица. Ваша Лична информация може също така да ни бъде предоставена от Вашата финансова институция, търговец или други бизнес партньори.

По-долу е направен преглед на типовете Лична информация, която може да събираме във връзка с програмите, които Ви предлагаме пряко. Всяка програма се различава, така че, когато е приложимо, моля, направете справка със съответното специфично за програмата уведомление за поверителност за повече информация относно използването на Вашата Лична информация за конкретната програма.

 • Информация за регистрация и плащане: Може да събираме Ваша информация за контакт (като име, имейл адрес, телефонен номер, адрес за фактуриране или адрес за доставка), потребителско име и парола, възраст, дата на раждане, пол и семейно положение, езикови предпочитания, номер на лична сметка, име и местоположение на търговеца, дата и обща сума на транзакциите, краен срок на валидност на картата и код за потвърждаване на картата.
 • Информация, която обработваме, за да Ви предоставим програмата: Може да събираме различни типове Лична информация в зависимост от програмата. Напр. програми, предназначени да Ви предлагат услуги, базирани на местоположение, обикновено изискват събирането на данни за Вашия адрес или местоположение. По подобен начин, програми, предназначени да Ви позволяват да се идентифицирате, напр. чрез лицево разпознаване или разпознаване на пръстовите отпечатъци, могат да изискват обработването на Ваша снимка и/или биометрични данни. Всички тези програми са доброволни и Ваша Лична информация се събира само ако се абонирате за такива програми.
 • Друга информация, която изберете да предоставите: Може да изберете да предоставите друга информация, напр. различни видове съдържание (напр. снимки, статии, коментари), информация за контакт на приятели или други лица, с които искате да се свържем, съдържание, което предоставяте чрез профили в социални медии или членство в трети лица или всяка друга информация, която искате да споделите с нас.

Освен това може да събираме или използваме Лична информация за предотвратяване на измами, наблюдение, управление на риска, разрешаване на спорове и други свързани с това цели. Такава информация може да включва номера на лична сметка, името на търговеца и местоположението му, датата и общата сума на транзакциите, IP адреса, резултат от проверка за измами, данни за местоположението, данни за търговеца, закупени артикули и информация за спора. За повече информация, моля, кликнете тук [Вмъкнете електронна препратка (линк) към описанието на дейности относно измами]. .

Лична информация, която получаваме от Вас, когато ползвате реклами, уеб сайтове, приложения или други цифрови активи на Mastercard

Ние, нашите доставчици на услуги и партньори може да събираме определена информация за Вас чрез автоматизирани средства, като „бисквитки“ и уеб маяци, когато използвате наши реклами, мобилни приложения или посещавате наши уеб сайтове, страници или други цифрови активи. Информацията, която събираме по този начин, може да включва: IP адрес, тип браузър, операционна система, идентификатор на мобилно устройство, географски район, препращащи URL адреси и информация за предприети действия или използване на наши цифрови активи. „Бисквитката“ е текстов файл, поставен на твърдия диск на компютъра от уеб сървър. „Уеб маяк“ (web beacon), известен също като интернет таг, пикселен маркер или прозрачен GIF (clear GIF), е технология, която ни помага да идентифицираме кога е било достъпно или посетено дадено съдържание.

Използваме тази информация, за да подобрим нашите онлайн продукти и услуги, като оценим колко потребители имат достъп или използват наши онлайн продукти и услуги, какво съдържание, продукти и характеристики на наши онлайн продукти и услуги най-много интересуват нашите посетители, какви видове оферти желаят да видят нашите клиенти и по какъв начин наши онлайн продукти и услуги се представят от техническа гледна точка. Например може да използваме уеб аналитични услуги на трети лица на наши уеб сайтове и мобилни приложения, като тези на Adobe Omniture. Доставчиците на аналитични услуги, които управляват тези услуги, използват технологии като „бисквитки“ и уеб маяци, за да ни помогнат да анализираме по какъв начин посетителите използват наши уеб сайтове и приложения.

Ние, нашите доставчици на услуги и партньори може също да събираме информация за Вас във връзка с наши маркетингови дейности, включително оферти, лотарии, конкурси и промоции. Събраната за тези цели информация може да включва Ваша информация за контакт (напр. име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер), електронни идентификационни данни (напр. потребителско име, парола, въпроси за сигурност, IP адрес) и данни, събрани в контекста на онлайн маркетингови програми (напр. лични характеристики, ежедневни навици, потребителски навици, интереси, данни за местоположението, както и звукозаписи и записи на изображения).

Ние, нашите доставчици на услуги и партньори, също така може да събираме информация за Вас, за да Ви предоставим съдържание и реклама, съобразени с Вашите индивидуални интереси. Информацията, събрана за тези цели, може да включва подробности за неща като конкретните страници или реклами, които Виждате на нашите уеб сайтове и приложения, както и действията, които предприемате на нашите уеб сайтове и приложения.

Освен това някои от нашите онлайн продукти и услуги включват усъвършенствана технология за предотвратяване на измами, базирана на поведенчески данни, като напр. момент на натискане на клавишите, акселерометър на устройството, начин на скролване и местоположение на мишката.

Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, ние получаваме Вашето съгласие, преди да използваме гореописаните автоматизирани средства и преди да Ви изпратим маркетингови съобщения, персонализирано съдържание и реклами.

Моля, разгледайте раздела „Вашите права и възможности“ от това Глобално уведомление за поверителност, за да научите повече за Вашите възможности.

Тъй като все още няма консенсус относно начина, по който дружествата следва да реагират на механизми, базирани на уеб браузъри, чрез настройка за „не проследявай“ (do-not-track, „DNT“), понастоящем Mastercard не реагира на DNT сигнали, базирани на уеб браузър. За да научите повече за сигналите за проследяване на браузър и DNT сигналите, посетете http://www.allaboutdnt.com.

Лична информация, която получаваме, когато кандидатствате за работа при нас

Ако кандидатствате за работа в Mastercard, може да събираме определена Лична информация от Вашите заявления за работа на нашия уеб сайт „Кариери“, като напр. Ваша информация за контакт (включително име, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер), професионален опит, автобиография, данни за контакт на Ваши лица за референция и всякаква друга Лична информация, която сте пожелали да изпратите заедно с Вашето заявление.

Лична информация, която събираме в контекста на нашата бизнес връзка с финансова институция, търговец или друго лице, партньор на Mastercard

Може да събираме Лична информация от лица, работещи за някой от нашите бизнес партньори (включително финансови институции, търговци, клиенти, доставчици, доставчици и други партньори), включително име, длъжност, отдел и име на организация, служебен имейл и пощенски адреси, служебен телефонен номер, отговори на въпроси за сигурност, пароли за защита и други идентификационни данни. Може да използваме тази информация, за да предоставяме продукти и услуги пряко на финансови институции, корпоративни клиенти, търговци, клиенти и партньори, да управляваме нашите бизнес отношения и за целите на финансово отчитане, да развиваме и осигурим целостта на франчайза, да извършваме маркетинг и да спазваме приложимото право, както и за целите на счетоводството, одита и фактурирането.

В началото

2. Как може да използваме Вашата Лична информация

Може да използваме Вашата Лична информация за:

 • Обработване на Вашите платежни транзакции.
 • Предпазване от и предотвратяване на измами и други правни или информационни рискове, свързани със сигурността.
 • Предоставяне на информация и комуникация с Вас относно продуктите и услугите, предлагани от Mastercard, финансови институции, търговци и партньори.
 • Предоставяне на персонализирани и препоръчани за Вас услуги.
 • Управление, оценка и подобряване на нашата дейност, включително за анонимизиране и анализ.
 • Обработване на Вашето заявление за работа.
 • Обслужване на други цели, за които ние предоставяме конкретно уведомление в момента на събирането, и както, както и в други случаи, разрешени или изисквани  по закон.

Ако се намирате в Европейското икономическо пространство или в Швейцария, ние ще използваме Ваша Лична информация само с Вашето съгласие; когато това е необходимо с оглед предоставяне на продукти и услуги; или с оглед изпълнение на правно задължение; или когато има легитимен интерес с преимущество над Вашите интереси, основни права и свободи, който изисква такава употреба.

Може да използваме Личната информация, която получаваме за Вас, за:

 • Обработване на Ваши платежни транзакции (включително разрешение, клиринг, сторниране на вземания и други свързани с тях действия за разрешаване на спорове).
 • Предпазване от и предотвратяване на измами, неразрешени транзакции, искове и други задължения, както и управляване на експозицията на риска и качеството на франчайза по отношение на целостта и сигурността на нашата платежна мрежа.
 • Създаване и управляване на всякакви профили, които може да имате при нас, потвърждаване на Вашата самоличност, предоставяне на нашите услуги и отговор на Ваши запитвания.
 • Предоставяне, управляване и комуникиране с Вас за продукти, услуги, оферти, програми и промоции на Mastercard, финансови институции, търговци и партньори (включително конкурси, лотарии и всякакви други маркетингови дейности). Ако предоставите Ваш телефонен номер, може да се свържем с Вас чрез автоматична система за телефонно избиране, доколкото това е разрешено от приложимото законодателство.
 • Създаване и публикуване на фирмени указатели (които може да включват информация за бизнес контакти).
 • Управление, оценка и подобряване на нашата дейност (включително разработване на нови продукти и услуги, като напр. нови програми, предназначени да улеснят картодържателите да извършват плащания с карта Mastercard въз основа на информация, показваща какви функции се харесват на Вас и на нашите клиенти, или продукти, разработени с цел подобряване на сигурността на платежните транзакции; управляване на нашите комуникации; определяне на ефективността и оптимизиране на нашата реклама; анализиране на нашите продукти, услуги, уеб сайтове, мобилни приложения и всякакви други цифрови активи за улесняване на тяхната функционалност; дейности по извършване на комплексна проверка, осчетоводяване, одитиране, фактуриране, счетоводно уравняване и събиране).
 • Предоставяне на персонализирани услуги и препоръки за Вас. Например може да използваме Ваша Лична информация, като напр. Ваш имейл адрес и начина, по който използвате нашия уеб сайт, за да анализираме предпочитанията, интересите и поведението Ви, така че да решим да Ви предоставим индивидуализирано съдържание и най-подходящите оферти, препоръки и имейл съобщения за конкретен продукт от Mastercard, финансови институции, търговци и партньори.
 • Анонимизиране на Лична информация, подготовка и представяне на обобщени отчети за данни, показващи анонимизирана информация (включително компилации, анализи, аналитични и прогнозни модели и правила, както и други обобщени отчети) с цел консултиране на нашите финансови институции, търговци и други клиенти и партньори относно минали и потенциални бъдещи модели на разходи, измами и други изводи, които може да бъдат направени въз основа на тези данни.
 • Оценяване на Вашия интерес към наемане на работа и свързване с Вас относно възможно наемане на работа в Mastercard.
 • Прилагане на нашите Условия на ползване или при необходимост за установяване, упражняване и защита на законни права.
 • Според изискванията на приложимите закони и подзаконови актове, включително за осигуряване на съответствие с изискванията на „Познаване на Вашите клиенти“ (Know Your Customer), „Противодействие на изпирането на пари“, борба с корупцията и следене на списъци с наложени санкции или по искане на орган от съдебната система, правоприлагаща или правителствена агенция, които имат или които претендират, че имат юрисдикция над Mastercard или подразделения на Mastercard.
 • Спазване на стандартите на индустрията и нашите политики.
 • За други цели, за които предоставяме специално уведомление към момента на събирането.

Ако се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или в Швейцария, ние ще обработваме Ваша Лична информация само за горепосочените цели, когато имаме валидно правно основание за обработването, включително ако:

 • Сте дали съгласие за използването на Ваша Лична информация. Напр. може да се стремим да получим Вашето съгласие за използването на „бисквитки“ или подобни технологии, да Ви изпращаме маркетингови съобщения или да персонализираме нашите предложения или да обработваме Лична информация, считана за чувствителна съгласно приложимото законодателство.
 • Се нуждаем от Ваша Лична информация, за да Ви предоставим продукти и услуги или да отговорим на Ваши запитвания.
 • Обработването е необходимо за спазване на правно задължение или други регулаторни задължения, например за предотвратяване и контрол на измамите при платежни операции.
 • Ние, или дадено трето лице, имаме легитимен интерес да използваме Ваша Лична информация, така че да осигурим и подобрим безопасността, сигурността и ефективността на нашите продукти и услуги, да се предпазим от и да предотвратим измами и да анонимизираме Лична информация, както и да извършваме анализи на данни.

Ние няма да взимаме за Вас решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, което поражда правни последици за Вас, или което по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако изрично не сте съгласни с обработването, обработването е необходимо за сключване или изпълнение на договор между Вас и Mastercard, или когато сме законово задължени да използваме Ваша Лична информация по този начин, напр. за да предотвратим измами.

Ако ни предоставите каквато и да е информация или материал, отнасящи се до друго физическо лице, трябва да сте сигурни, че споделянето с нас и по-нататъшната употреба от нас, както ви е било периодично посочвано, е в съответствие с приложимите закони, затова напр. трябва да информирате надлежно това физическо лице за обработването на негова/нейна Лична информация и да получите неговото/нейното съгласие, което може да е необходимо съгласно приложимите закони.

В началото

3. Как споделяме Вашата Лична информация

Може да споделяме Лична информация с:

 • Централата на Mastercard в САЩ, нашите подразделения и други организации в рамките на групата дружества на Mastercard.
 • Доставчици на услуги, действащи от наше име.
 • Други участници в платежната екосистема, включително финансови институции и търговци.
 • Трети лица за целите на наблюдение и предотвратяване на измами или за други, изисквани от закона цели.
 • Трети лица, чиито функционалности използвате във връзка с нашите продукти и услуги или с Вашето съгласие.
 • Други организации, съгласно изискванията на приложимото законодателство или в случай на продажба или прехвърляне на нашата дейност или активи.

Ние не продаваме и не разкриваме по друг начин Личната информация, която събираме за Вас, с изключение на описаното в това Глобално уведомление за поверителност, както е оповестено в момента на събиране на данните или както е описано в нашето уведомление за поверителност, приложимо за конкретната програма.

Ние предаваме Лична информация в глобален мащаб в рамките на групата от свързани дружества на Mastercard в съответствие с условията на това Глобално уведомление за поверителност или както разкриваме по друг начин по време на събирането на данните. Ако се намирате в ЕИП или Швейцария, ние ще прехвърлим Вашата Лична информация в съответствие със Задължителните фирмени правила на Mastercard, които са достъпни тук.

Също така можем да споделяме Вашата Лична информация:

 • С финансови институции и други организации, които издават разплащателни карти или търговци, за да обработват платежни транзакции и да извършват други дейности, които може да поискате.
 • С организации, които са партньори на Mastercard или помагат на Mastercard да предоставя своите продукти и услуги, включително за предотвратяване и наблюдение на измами и услуги за идентифициране от трети лица, за да гарантира сигурността на транзакциите и нашата система за обработване на плащания.
 • Когато действаме като доставчик на услуги за трети лица и им предоставяме Лична информация, която обработваме от тяхно име.
 • С нашите доставчици на услуги, които извършват услуги от наше име, за целите, описани в това Глобално уведомление за поверителност (или в съответното уведомление за поверителност, приложимо за конкретната програма). Ние изискваме по договор тези доставчици на услуги да обработват само Лична информация в съответствие с нашите указания и при необходимост да извършват услуги от наше име или в съответствие с приложимото право. Ние също така изискваме от тях да защитават сигурността и поверителността на Личната информация, която обработват от наше име, като прилагат подходящи технически и организационни мерки за сигурност и задължения за поверителност, обвързващи служителите, които имат достъп до Лична информация.
 • С трети лица, чиито функционалности използвате във връзка с нашите продукти и услуги, включително социални мрежи.
 • С други трети лица след Вашето съгласие.
 • Както се изисква съгласно приложимото право или от орган от съдебната система, или когато считаме, че разкриването е необходимо, за да се защитят жизнените интереси на физически лица, да се приложат нашите условия, да се предпази Mastercard от вреди или финансови загуби или във връзка с разследване на предполагаеми или реални измамни или незаконни дейности.
 • В случай че продадем или прехвърлим цялата или част от нашата дейност или активи. В случай че възникне такава продажба или прехвърляне, ние ще полагаме разумни усилия, за да насочим приобретателя да използва Личната информация, която сте ни предоставили, по начин, съответстващ на нашето Глобално уведомление за поверителност. След такава продажба или прехвърляне можете да се свържете с организацията, на която сме прехвърлили Вашата Лична информация, с всякакви запитвания относно обработването на тази информация.

В началото

4. Вашите права и възможности

В зависимост от Вашата държава може да имате право или възможност:

 • Да се откажете от събиране или използване на Ваша Лична информация, включително използването на „бисквитки“ и подобни технологии, използването на Ваша Лична информация за маркетингови цели и анонимизиране на Ваша Лична информация за анализи на данни
 • На достъп до Ваша Лична информация, да поискате коригирането й, ограничаване на или да възразите срещу нейното обработване или да поискате нейното изтриване.
 • Да получите Личната информация, която сте ни предоставили, за да я прехвърлите на друго дружество.
 • Да оттеглите всяко предоставено съгласие.
 • Когато е приложимо, да подадете оплакване до Вашия надзорен орган.

Ако се намирате в ЕИП или Швейцария, можете да упражнявате Вашите права на портала на Mastercaсrd „My Data Center.“ или да подадете заявление, както е описано в раздела „Как да се свържете с нас” по-долу.

Ако се намирате извън ЕИП или Швейцария, можете да подадете заявление, както е описано в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

Имате определени права по отношение на Личната информация, свързана с Вас, която съхраняваме, и определени възможности относно това, каква Лична информация събираме от Вас, как я използваме и как комуникираме с Вас.

Можете да изберете:

 • Да не предоставяте Лична информация на Mastercard, като се въздържате от извършване на платежни транзакции или от изпращане на Лична информация пряко до нас. Когато събираме Лична информация от Вас, ние посочваме дали и защо е необходимо да ни я предоставяте, както и последствията от непредоставянето ѝ. Ако не предоставите Лична информация, може да не е възможно да се възползвате от пълната гама продукти и услуги на Mastercard и може да не сме в състояние да Ви предоставим продукти или услуги на Mastercard, ако тази информация е необходима, за да Ви ги предоставим, или ако сме законово задължени да я събираме във връзка с предоставянето на такъв продукт или услуга.
 • Да се ​​откажете от събирането и използването на определена информация, която събираме за Вас с автоматични средства, когато посещавате нашите уеб сайтове или използвате нашите приложения. В някои юрисдикции можете да упражнявате своя избор по отношение на използването на „бисквитки“ и подобни технологии чрез инструмента „Съгласие за „бисквитки““, показан в долния десен ъгъл на уеб сайтовете на Mastercard. Вашият браузър може да Ви информира как да бъдете уведомени и да се откажете от поставянето на определени видове „бисквитки“ на Вашето устройство. Имайте предвид, че без определени „бисквитки“ може да не можете да използвате всички функции на нашите уеб сайтове, приложения или онлайн услуги.
 • Да се ​​откажете от определени употреби на информация, която събираме за Вас с автоматични средства, когато посещавате уеб сайтове на трети лица и взаимодействате с нашите реклами. Може да използваме доставчици на услуги, за да показваме реклами на уеб сайтове на трети лица. Тези реклами могат да са персонализирани и да се показват въз основа на използването на данните, които ние и нашите партньори сме събрали на нашите уеб сайтове и приложения. Освен това някои от нашите доставчици на услуги и партньори могат да събират информация за Вашите онлайн дейности с течение на времето и през уеб сайтове на трети лица, за да персонализират и да показват тези реклами. Рекламите на Mastercard понякога се доставят с икони, които помагат на потребителите (i) да научат повече за това как се използват техните данни и (ii) да упражнят избор, който могат да имат по отношение на използването на техни данни. Моля, кликнете тук или, когато е приложимо, върху иконата в нашите целеви реклами, за да научите повече за възможността да се откажете или да ограничите начина на Вашата употреба на браузъра за рекламни цели.
 • Да ни кажете да не Ви изпращаме маркетингови имейли, като кликнете върху електронната препратка (линк) за отписване, намираща се в маркетинговите имейли, които получавате от нас, или като се свържете с нас, както е посочено по-долу. Също така можете да се откажете от получаването на маркетингови имейли от Mastercard, като кликнете тук.
 • Да се ​​откажете от анонимизирането на Вашата Лична информация за целите на анализи на данни, като кликнете тук.

В определени юрисдикции, може да имате право:

 • Да поискате достъп до и да получите информация за Личната информация, свързана с Вас, която съхраняваме, да поискате актуализиране и коригиране на неточности във Вашата Лична информация, да поискате ограничаване на или да възразите срещу обработването на Ваша Лична информация, да поискате анонимизиране или изтриване на информацията, според приложимото, или да упражните правото си на преносимост на данните, за да прехвърлите лесно Вашата Лична информация на друго дружество. Освен това може да имате право да подадете жалба до надзорен орган, включително във Вашата страна на обичайно местопребиваване,, месторабота или място на предполагаемото нарушение.
 • Да оттеглите по всяко време и безплатно всяко съгласие, което сте ни предоставили по-рано, във връзка с обработването на Ваша Лична информация. Ще приложим Вашите предпочитания за в бъдеще и това няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето на Вашето съгласие.

Можете да се откажете от определено обработване на Вашата Лична информация, напр. чрез нашата уеб страница за отказ.

Тези права могат да бъдат ограничени при определени обстоятелства от местните законови изисквания.

За да актуализирате Вашите предпочитания, да поискате от нас да премахнем Вашата информация от нашите адресни списъци или да изпратите искане за упражняване на Вашите права съгласно приложимото право, свържете се с нас, както е посочено в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

Ако се намирате в ЕИП или Швейцария, в допълнение към възможността да се свържете с нас както е посочено в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу, имате вмъзможност също така да използвате портала „My Data Center“, с цел улесняване упражняването на Вашите права.

Ако се намирате извън ЕИП или Швейцария, можете да се свържете с нас както е посочено в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу, с цел улесняване упражняването на Вашите права.

Ако не отговаряме на Вашите очаквания при обработването на Ваша Лична информация или желаете да подадете жалба относно нашите практики за поверителност, моля да ни информирате, тъй като това ни дава възможност да решим проблема. За да ни помогнете да отговорим на Вашето искане, моля, изпратете ни подробна информация за проблема. Опитваме се да прегледаме и да отговорим на всички оплаквания в разумен срок и съгласно изискванията на приложимото законодателство.

За да научите повече за сертифицирането на APEC и за достъп до Разрешаване на спорове, моля кликнете върху печата TRUSTe..

В началото

5. Предаване на данни

Mastercard е глобален бизнес. Можем да предаваме Вашата Лична информация на Съединените щати и на други държави, които може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която първоначално сте предоставили информацията, но ние ще осигурим защита на Вашата Лична информация в съответствие с това Глобално уведомление за поверителност или по друг начин, за който ще бъдете уведомени.

Ако се намирате в ЕИП, ние ще обработваме Вашата Лична информация в съответствие с нашите Задължителни фирмени правила и други механизми за предаване на данни.

Описаните в това Глобално уведомление за поверителност практики на Mastercard за защита на личните данни са в съответствие със системата на APEC за трансграничните правила за защита на личните данни. Системата APEC CBPR осигурява рамка за организациите, с цел осигуряване защита на личната информация, предавана между участващите в APEC икономики. Повече информация за рамката на APEC можете да намерите на:http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

Mastercard е глобален бизнес. Ние може да предаваме Личната информация, която събираме за Вас, на получатели в държави, различни от Вашата държава, включително Съединените щати, в които се намира нашето седалище. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която първоначално сте предоставили информацията. Когато предаваме Вашата Лична информация на други държави, ние ще осигурим защита на тази информация, както е описано в това Глобално уведомление за поверителност, както Ви е оповестено към момента на събирането на данни или както е описано в нашето уведомление за поверителност, приложимо за конкретната програма.

Ние спазваме приложимите законови изисквания, като осигуряваме подходящи гаранции за прехвърлянето на Лична информация в държави, различни от държавата, в която се намирате. По-конкретно, ние създадохме и прилагаме набор от Задължителни фирмени правила („ЗФП“), които са признати от органите за защита на данните на ЕИП като осигуряващи адекватно ниво на защита на Личната информация, която обработваме глобално. Копие от нашите ЗФП е достъпно тук. Също така можем да прехвърлим Лична информация на държави, за които са издадени решения относно адекватното ниво на защита, да използваме договорни защити за предаването на Лична информация на трети държави, например Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия или техни еквиваленти съгласно приложимото право или да разчитаме на сертифицирането на трети лица по Споразуменията Privacy Shield ЕС-САЩ или Швейцария - САЩ, когато е приложимо. Можете да се свържете с нас, както е посочено в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу, за да получите копие от гаранциите, които използваме за предаване на Лична информация извън ЕИП.

Освен това, описаните в това Глобално уведомление за поверителност практики на Mastercard за защита на личните данни са в съответствие със системата на APEC за трансграничните правила за защита на личните данни. Системата APEC CBPR осигурява рамка за организациите, с цел осигуряване защита на личната информация, предавана между участващите в APEC икономики. Повече информация за рамката на APEC можете да намерите на: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

В началото

6. Как защитаваме Вашата Лична информация

Ние поддържаме подходящи предпазни мерки за сигурност, за да защитим Вашата Лична информация и да я съхраняваме само за ограничен период от време.

Сигурността на Вашата Лична информация е важна за Mastercard. Ние се ангажираме да защитаваме информацията, която събираме. Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят Личната информация, която предоставяте или събираме от случайно, неправомерно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. Използваме SSL криптиране на няколко от нашите уеб сайтове, от които предаваме определена Лична информация.

Ние също така предприемаме мерки за изтриване на Ваша Лична информация или за съхраняването й във форма, която не позволява да бъдете идентифицирани, когато тази информация вече не е необходима за целите, за които я обработваме, освен ако не се изисква от закона тази информация да се съхранява за по-дълъг период от време. При определянето на периода на съхраняване се вземат предвид различни критерии, като видът на продуктите и услугите, поискани от или предоставени на Вас, естеството и продължителността на нашите взаимоотношения с Вас, евентуално повторно абониране за нашите продукти или услуги, въздействието върху услугите, които Ви предоставяме, ако изтрием някаква информация от или за Вас, задължителни периоди на запазване, предвидени от закона, и периодите на погасителна давност.

В началото

7. Функционалности и електронни препратки (линкове) към други уеб сайтове

Можете да изберете да използвате определени функционалности, за които ние си сътрудничим с други организации, които работят независимо от Mastercard, като напр. социални медии и уеб сайтове на трети лица. Ние не носим отговорност за съдържанието, употребата от Ваша страна и практиките за защита на личните данни на тези уеб сайтове

Нашите уеб сайтове могат да предоставят електронни препратки (линкове) към други уеб сайтове за Ваше удобство и информация. Също така може да Ви позволим да изберете да използвате определени функционалности, за които си партнираме с други организации. Тези уеб сайтове и функционалности, които могат да включват инструменти за социални мрежи и инструменти за геолокация, действат независимо от Mastercard и са ясно идентифицирани като такива. Те могат да имат свои собствени уведомления за поверителност или политики, които силно Ви препоръчваме да прегледате. Доколкото всички уеб сайтове или функции, към които препращаме и които посещавате или използвате, не са собственост на или не са контролирани от Mastercard, ние не носим отговорност за тяхното съдържание, използването на уеб сайтовете или практиките за защита на личните данни на тези уеб сайтове.

Mastercard Ви предлага възможността да споделяте, да препращате към или да споменавате неща в социалните медии за продукти и услуги на Mastercard. Напр. може да „харесате“ оферта чрез Вашия Facebook акаунт или да „туитнете“ оферта чрез Twitter. Можете също така да изберете да използвате определени функционалности на нашите уеб сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез или за които си партнираме с други лица, които иначе не са свързани с Mastercard. Тези функционалности, включително инструментите за геолокация, се управляват от трети лица и са ясно идентифицирани като такива. Доставчици на социални медии, като Facebook и Twitter, и други такива трети лица, са независими от Mastercard и не споделят задължително същата политика относно защитата на личните данни като Mastercard. Моля, проверете техните уведомления за поверителност, ако решите да използвате услугите им. Mastercard не носи отговорност за съдържанието, употребата или практиките за поверителност на тези инструменти на социални медии, уеб сайтове и приложения на трети лица.

В началото

8. Актуализации на това Глобално уведомление за поверителност

Настоящото Уведомление за поверителност може периодично да се актуализира, за да отрази промените в нашите практики за поверителност.

Това Глобално уведомление за поверителност може периодично да бъде актуализирано периодично, за да бъдат отразени промените в нашите практики за Лична информация. Ще публикуваме на видно място уведомление на съответните уеб сайтове, за да Ви уведомим за всякакви съществени или значителни промени в нашето Глобално уведомление за поверителност преди да влязат в сила и ще посочим в горната част на Уведомлението, кога последно то е било актуализирано. Ако актуализираме нашето Глобално уведомление за поверителност, при определени обстоятелства може да поискаме Вашето съгласие.

В началото

9. Как да се свържете с нас

Можете да изпратите имейл на нас и на нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес privacyanddataprotection@mastercard.com.

Ако се намирате в ЕИП или Швейцария, Mastercard Europe SA е администраторът на лични данни и можете да изпратите искането си за упражняване на Вашите права във връзка с Вашата Лична информация на портала на Mastercard „My Data Center.“

Ако имате някакви въпроси, коментари или оплаквания относно това Глобално уведомление за поверителност и нашите практики за поверителност или искате да актуализирате предпочитанията си за поверителност, моля, изпратете ни имейл на адрес: privacyanddataprotection@mastercard.com или ни пишете на:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
САЩ

Ако се намирате в ЕИП или Швейцария, Mastercard Europe SA е организацията, който отговаря за обработването на Вашата Лична информация. Можете да изпратите Вашето искане за упражняване на Вашите права във връзка с Вашата Лична информация на портала на Mastercard „My Data Center“ или да ни изпратите имейл на адрес: privacyanddataprotection@mastercard.com, или да ни пишете на:

Длъжностно лице по защита на данните (Data Protection Officer)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198А
B-1410 Waterloo
Белгия

За запитвания относно Вашата карта Mastercard и Вашата покупка, трябва да се свържете с Вашата финансова институция или търговец. Повече информация за това как да се свържете с тях можете да намерите на съответните им уеб сайтове.

В началото